Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By le_tuandt_2503
#757803 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna
Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: TS. Lê Văn Nam
SVTH: Hoàng Quốc Huy
Lớp: 29K6 HN
2
3.2.2.Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ......................................................18
4.Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp............................................19
4.1.Vốn lưu động ròng..........................................................................................21
4.1.1.Khái niệm vốn lưu động ròng......................................................................21
4.1.2.Các trường hợp của vốn lưu động ròng và ảnh hưởng của nó đến tình hình tài
chính của doanh nghiệp........................................................................................22
4.2.Nhu cầu vốn lưu động ròng và phân tích nhu cầu tài chính............................23
4.3.Ngân quỹ ròng.................................................................................................24
Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna..........................26
1.Giới thiệu chung về khách sạn.........................................................................26
1.1.Quá trình hình thành và phát triển................................................................. 26
1.2.Chức năng, nhiệm vụ.................................................................................... 27
1.3.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh..................................................... 28
1.4.Đặc điểm bộ máy quản lý tài chính tại khách sạn........................................ 30
1.5.Tổ chức công tác kế toán tại khách sạn........................................................ 33
1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại khách sạn............................................ ...........33
1.5.2.Hình thức tổ chức sổ sách kế toán................................................ ..............36
2.Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna......................................... ...37
2.1.Phân tích cấu trúc tài sản tại khách sạn...........................................................37
2.1.1.Các chỉ tiêu phản ánh tài sản tại khách sạn..................................................37
2.1.1.1.Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tại khách sạn...................................................38
2.1.1.2.Tỷ trọng phải thu khách hàng...................................................................39
2.1.1.3.Tỷ trọng hàng tồn kho...............................................................................39
2.1.1.4.Tỷ trọng tài sản dài hạn............................................................................39
2.1.1.5.Tỷ trọng tài sản cố định............................................................................39
2.1.2.Biến động tài sản tại khách sạn....................................................................40
2.2.Phân tích cấu nguồn vốn tại khách sạn...........................................................43
2.2.1.Phân tích tính tự chủ về tài chính tại khách sạn...........................................43
Chuyên đề gồm ba phần:. Phần 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna. Phần 3:
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement