Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tidus_ndk
#757778 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cẩm Phả
Báo cáo thực tập tổng hợp
Vũ Thị Thùy Dương- A11026
Page 2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................4PHẦN I...........................................................................................................................5TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ CẨM PHẢ...............................................................................5
1. Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT thị xã Cẩm Phả.........................................5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển.......................................................................5
1.2. Mô hình tổ chức và quản lý của Chi nhánh NHNNo&PTNT Cẩm Phả..............5
1.2.1. Mô hình tổ chức................................................................................................5
1.2.2. Chức năng của từng phòng ban ........................................................................6
PHẦN II .......................................................................................................................10KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA..............................10NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.............................10THỊ XÃ CẨM PHẢ .....................................................................................................10
1. Các hoạt động chính của Ngân hàng ....................................................................10
2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng................................................................................10
3. Tình hình kinh doanh tại Chi nhánh NHNo&PTNT Cẩm Phả.............................13
3.1. Tình hình huy động vốn ....................................................................................13
3.2. Tình hình sử dụng vốn.......................................................................................17
3.2.1. Cơ cấu dư nợ theo loại cho vay ......................................................................17
3.2.2. Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế....................................................................18
3.2.3. Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế ............................................................19
3.3. Tình hình thu chi tài chính.................................................................................20
3.4. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản .........................................................22
3.5. Tình hình người lao động ..................................................................................25
3.5.1. Cơ cấu lao động và chất lượng lao động ........................................................25
3.5.2. Các chính sách tiền lương, chế độ ưu đãi.......................................................25
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN ....................................................................26
1. Khái quát môi trường kinh doanh.........................................................................26
1.1. Thuận lợi............................................................................................................26
Báo cáo thực tập của em gồm có 3 phần:. Phần I: Tổng quan về chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Cẩm Phả. Phần II: Khái quát tình h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement