Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#757753 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 1
LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC 3
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1 8
NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 8
1.1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 8
1.1.1 Nhận thức chung về hệ thống thông tin 8
1.1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 8
1.1.1.2 Kết cấu hệ thống thông tin 9
1.1.2 Chu trình phát triển một HTTT 12
1.1.3 Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp 14
1.2. NHẬN THỨC CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 15
1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 15
1.3.2 Các quy định khi hạch toán vốn bằng tiền 16
1.3.3 Trình tự kế toán vốn bằng tiền 18
1.3.3.1 Trình tự kế toán tiền mặt 18
1.3.3.2 Trình tự kế toán tiền gửi ngân hàng 20
1.3 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 22
1.3.1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu 22
1.3.2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng 23

CHƯƠNG 2 26
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 26
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 26
2.1.1 Giới thiệu chung 26
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh 27
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 28
2.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 28
2.2.2 Hình thức kế toán sử dụng tại chi nhánh 28
2.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán 31
2.2.4 Chứng từ kế toán 31
2.2.5 Các sổ và báo cáo được sử dụng tại chi nhánh 32
2.2.6 Quy trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh 32
2.2.7 Tình hình ứng dụng tin học tại chi nhánh 33
2.3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH 34

CHƯƠNG 3 35
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH UPEXIM HÀ NỘI 35
3.1 MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG 35
3.2 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 35
3.2.1 Mô tả bài toán 35
3.2.2 Xác định yêu cầu 38
3.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG 39
3.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh 39
3.3.2 Biểu đồ phân cấp chức năng 40
3.3.2.1 Biểu đồ 40
3.3.2.2 Mô tả chức năng lá 41
3.3.3 Ma trận thực thể chức năng 43
3.3.4 Phân tích mô hình 44
3.3.4.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 44
3.3.4.2 Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 46
3.4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 50
3.4.1 Danh mục dữ liệu 50
3.4.2 Xác định các thực thể, các mối liên kết 53
3.4.2.1 Xác định các thực thể 53
3.4.2.2 Mối liên hệ giữa các thực thể 54
3.4.3 Mô hình thực thể liên kết 55
3.5 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 56
3.6 MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 57
3.6.1 Chuyển mô hình thực thể liên kết sang mô hình dữ liệu quan hệ 57
3.6.1.1 Biểu diễn các thực thể 57
3.6.1.2 Biểu diễn các mối quan hệ 57
3.6.2 Biểu đồ dữ liệu của mô hình 58
3.6.3 Cơ sở dữ liệu vật lý 59
3.7 XÁC ĐỊNH LUỒNG HỆ THỐNG 66
3.7.1 Luồng hệ thống tiến trình “1.0 – Thu chi tiền mặt” 66
3.7.2 Luồng hệ thống tiến trình “2.0 – Thu chi tiền gửi ngân hàng” 67
3.7.3 Luồng hệ thống tiến trình “3.0 – Kiểm kê, đối chiếu” 68
3.7.4 Luồng hệ thống tiến trình “4.0 – Đánh giá lại” 69
3.7.5 Luồng tiến trình “5.0 - Lập báo cáo” 69
3.8 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM 70
3.8.1 Giới thiệu tổng quát 70
3.8.2 Yêu cầu cài đặt 70
3.8.3 Hướng dẫn sử dụng 71
3.8.4 Giao diện chính của chương trình 72
3.8.5 Hệ thống menu của chương trình 73
3.8.6 Một số form giao diện và một số báo cáo được in ra 75
KẾT LUẬN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
PHỤ LỤC 92


LỜI MỞ ĐẦU
Máy tính điện tử (MTĐT) từ khi ra đời, người ta đã thấy được những lợi ích to lớn của nó. Chẳng hạn như thông tin được xử lý và tìm kiếm cực nhanh, các bài toán dù có phức tạp và với khối lượng thông tin cần xử lý lớn đều có thể được giải quyết một cách khá trọn vẹn, nhanh chóng và chính xác. Đến nay, công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và MTĐT nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc và đang được áp dụng một cách hiệu quả vào mọi lĩnh vực hoạt động của con người.
Trong lĩnh vực kế toán, việc ra đời các phần mềm kế toán đã góp phần không nhỏ vào hiệu quả của công tác kế toán, giúp cho người kế toán giảm được một khối lượng lớn các công việc thủ công mà vẫn tạo ra được các sổ sách, báo cáo với số liệu chính xác, nội dung đúng theo mẫu quy định. Vì vậy, đối với rất nhiều công ty, nhất là các công ty lớn, phần mềm kế toán trở thành một công cụ không thể thiếu.
Qua thời gian thực tập ở chi nhánh công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp – Trung tâm thương mại UPEXIM, em nhận thấy công ty đã sử dụng phần mềm kế toán, tuy nhiên các nghiệp vụ về vốn bằng tiền, nhất là việc lưu trữ thông tin của thủ quỹ lại chưa được hỗ trợ hiệu quả nhờ phần mềm hiện tại. Đó là lý do em lựa chọn đề tài “Phát triển hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp – Trung tâm thương mại UPEXIM”.
Mục tiêu của bài toán em đưa ra là:
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền cho chi nhánh.
- Đưa phần mềm vào ứng dụng tại công ty để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền.
- Củng cố và nâng cao kỹ năng lập trình với Visual Foxpro


Nội dung chính của đồ án gồm có 4 chương:
Chương 1: Nhận thức chung về phát triển hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh UPEXIM Hà Nội
Chương 3: Phân tích hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh UPEXIM Hà Nội
Chương 4: Thiết kế hệ thống thông tin kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh UPEXIM Hà Nội

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1024258
daigai đã viết:Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải


Thank add nhiều lắm ạ.:oops:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement