Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tianangxanh_kksunshine
#757575 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội l
2
phải khắc phục, cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong và ngoài nước. Bởi vậy, việc nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh NHCT TP. Hà Nội là vô cùng cần thiết.

Xuất phát từ lý do trên, nên em đã chọn đề tài: " Giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội" làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu:
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến thanh toán quốc tế, hiệu quả
thanh toán quốc tế tại NHTM
Đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCTVN chi
nhánh TP. Hà Nội.
Trên cơ sở lý luận và đánh giá hiệu quả thanh toán quốc tế tại chi nhánh NHCT
TP. Hà Nội, khóa luận đề xuất một số giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế đối với Chi nhánh này.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động
thanh toán quốc tế và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại.
Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCTVN chi
nhánh TP.Hà Nội trong những năm 2007 đến năm 2009.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Khóa luận sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của
chủ nghĩa Mác – Lênin làm phương pháp nghiên cứu chủ yếu.
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được áp dụng trong khóa luận bao gồm:
Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan trong thế giới ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển nếu không tham gia vào quá trình này. Đối vớ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement