Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manloveman1979
#757324 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam
Chuyên đề Tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại
Sinh viên: Nguyễn Thị Ngát - Lớp 39 DK12
2
MỤC LỤC
TT
Danh mục
Trang
01
Lời cảm ơn
02
Mục lục
03
Danh mục bảng biểu
2
04
Danh mục sơ đồ, hình vẽ
3
05
Danh mục các từ viết tắt
3
06
Phần mở đầu
5
07
Chương 1: Tóm lược một số vấn đề l luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
6
08
1.1. Một số khái niệm cơ bản về kế toán chi phí sản xuất sản phẩm.
6
09
1.2. Phân định nội dung nghiên cứu của đề tài.
7
11
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Cty TNHH Sumidenso Việt Nam
9
12
2.1. Các phương pháp nghiên cứu
9
14
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty
38
15
Chương 3: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Cty TNHH Sumidenso Việt Nam
47
16
3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu
47
17
3.2. Các quan điểm giải quyết những tồn tại
49
18
3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại Cty TNHH Sumidenso Việt Nam
52
19
Kết luận
20
Nhận xét của đơn vị thực tập
21
Tài liệu tham khảo
54
DANH M

ỤC SƠ ĐỒ
STT S ơ đ

Tên sơ đồ
Trang
01
1-1 Sơ đồ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp
8
02
2-2 Sơ đồ hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu
39
Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện. Trong ngành này của Công ty thì các chi phí như nguyên vật liệu tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement