Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 92_90
#757201 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vai trò của chính sách tiền tệ trong việc điều tiết hoạt đọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÁC
CÔNG CỤ CỦA NÓ

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
1. Vai trò của Ngân hàng Trung ương đối với chính sách tiền tệ
Lịch sử ra đời của NHTƯ ở các nước trên thế giới không hoàn toàn giống
nhau. Điều đó tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế, chíng trị và hoàn cảnh lịch sử mỗi
nước, song lý do tương đối phổ biến là xuất phát từ yêu cầu can thiệp của Nhà
Nước vào lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Dù với tên gọi khác nhau
(NHTƯ, NHNN, Hệ thống dự trữ liên bang...), nhưng tất cả chúng đều có chung
một tính chất là cơ quan trong bộ máy quản lý Nhà Nước, độc quyền phát hành
tiền, thực hiện nhiệm vụ cơ bản là ổn điịnh giá trị tiền tệ, thiết lập trật tự, bảo
đảm sự hoạt động an toàn và ổn định và hiệu quả của toàn bộ hệ thống ngân
hàng nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô của mỗi đất nước.
Hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ là nhiệm vụ trung tâm, là “linh
hồn” của NHTƯ trong lĩnh vực tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ của NHTƯ
trong nền kinh tế thị trường mang tính chất điều tiết vĩ mô, hướng các tổ chức
tín dụng vào thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ, đồng thời vẫn đảm
bảo tính chủ động tronh hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng. NHTƯ thường
không can thiệp và không ra lệnh trực tiếp vào các quyết định tác nghiệp của các
tổ chức tín dụng mà chủ yếu sử dụng các biện pháp tác động gián tiếp để điều
chỉnh môi trường và các điều kiện kinh doanh của các tổ chức tín dụng như: khả
năng thanh toán, mặt bằng lãi suất, khối lượng tiền cung ứng, tỷ giá... để thông
qua đó đạt tối đa hiệu quả mục tiêu của chính sách tiền tệ.
Để điều hành chính sách tiền tệ, NHTƯ phải hình thành và sử dụng hệ
thống công cụ của nó. Đặc điểm của các công cụ chính sách tiền tệ là tạo cho
NHTƯ khả năng tác động có hiệu lực đến các yếu tố tiền đề bắt buộc các tổ
chức tín dụng phải tự điều chỉnh hoạt của mình theo hướng chỉ đạo của NHTƯ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sức mạnh của nền kinh tế được thể hiện như nào trên thị trương cũng như trên mặt khác, một nền kinh tế mạnh phải là một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement