Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Carlo
#756932 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thảo luận: Phân tích quản trị tuyến sản phẩm xe máy của công ty Honda việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
PHẦN THỨ I : KHÁI QUÁT LÝ LUẬN I. Một số khái niệm

Danh mục sản phẩm: Là một đơn vị riêng biệt trong một tuyến sản
phẩm có thể phân biệt được theo kích thước, giá cả, vẻ ngoài hay thuộc tính nào đ
ó

Tuyến sản phẩm: Là nhóm các sản phẩm có quan hệ chặt chẽ với
nhau,thực hiện một chức năng tương tự, được bán cho cùng nhóm người tiêu dùng, qua cùng một kênh hay thuộc cùng khung giá nhất định.

Sản phẩm hỗn hợp: Tập hợp các sản phẩm mà một tổ chức hay một
người bán có thể tung ra thị trường để phục vụ khách hàng.

Cấu trúc sản phẩm hỗn hợp:

o

Rộng: Số lượng tuyến sản phẩm mà công ty sản xuất và kinh doanh
o

Dài: Tổng số các tên sản phẩm trong tổng danh mục sản phẩm kinh
doanh của công ty.
o

Sâu: Tổng số các phương án sản phẩm cùng thỏa mãn nhu cầu, khác
nhau về đặc tính và mức giá.

Tuyến sản phẩm và sản phẩm hỗn hợp:

o

Chiều rộng danh mục sản phẩm: Thể hiện công ty có bao nhiêu loại sản
phẩm đem ra thị trường.
o

Chiều dài danh mục sản phẩm: Là tổng số sản phẩm trong danh mục sản
phẩm
o

Chiều sâu danh mục sản phẩm: Là thể hiện có bao nhiêu phương án của
mỗi sản phẩm trong loại
o

Mật độ của danh mục sản phẩm: Thể hiện mối quan hệ mật thiết đến
mức độ nào giữa các loại sản phẩm khác nhau xét theo cách sử dụng cuối cùng, thiết bị sản xuất kênh phân phối hay là một phương tiện nào khác II,Các quyết định về sản phẩm A. Duy trì tuyến sản phẩm hiện tại 1,Phân tích loại sản phẩm Những người quản lý loại sản phẩm cần biết doanh số và lợi nhuận của từng mặt hàng trong loại sản phẩm mà mình phụ trách và tình trạng của từng loại sản phẩm đó so với các loại sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Danh mục sản phẩm: là một đơn vị riêng biệt trong một tuyến sản phẩm có thể phân biệt được theo kích thước, giá cả, vẻ ngoài hay thuộc tính nào đó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement