Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bjm_skull
#756879 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Ngân hàng thương mại
KILOBOOKS.COM

- 2 -
MỤC LỤC
Lời mở đầu………………………………………………………………………………3 I NGHIỆP VỤ CỦA NHTM……………………………………………………………. 4 II HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY…………………………………. . . …. . 6 1. Hệ thống NHTM Việt Nam………………………………………………………. . . . . . . . 6 1. 1 Phân loại, số lượng…………………………………………………………………. . . 6 1. 2 Thực trạng của hệ thống NH Việt Nam trong năm 2008…………………………. 6 2. Phân tích tình hình một số nhóm NH……………………………………………. . 9 Kết luận tổng quát………………………………………………………………………18 III THỰC TẾ 2 NHTM HIỆN NAY……………………………………………………19 1. NH thương mại cổ phần Á Châu(ACB)……………………………………………. . . 19 2. NH thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam(VCB)………………. . . . . . . . . . 20 PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH NGÂN HÀNG NN VÀ NH TMCP……………………. 31 PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VÀ NGÂN HÀNG 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM………………………………. . 32 PHỤ LỤC 3 DANH SÁCH CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM……………………………………………………………………………………. . 33
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các NHTM có một vai trò quan trọng với các nghiệp vụ, như nghiệp vụ ngân quỹ, tín dụng, thanh toán... cơ cấu nguồn thu nhập của các NHTM cũng có nhiều chuyển bi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement