Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ives
#756846 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích rủi ro trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
KILOBOOKS.COM

- 2 -
Mặt khác, trong xu thế kinh doanh hiện đại, các ngân hàng sẽ giảm dần tỷ
trọng tín dụng, tăng tỷ trọng dịch vụ. Như vậy, sự rủi ro trong hoạt động ngân
hàng hầu như có mặt trong từng nghiệp vụ nếu những nghiệp vụ đó không được
quản lý theo một quy trình chặt chẽ.Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập thị
trường tài chính và nền công nghiệp dịch vụ tài chính - ngân hàng ngày càng phát
triển mạnh mẽ đang đòi hỏi ngành ngân hàng phải có những cải cách mạnh mẽ để
giảm rủi ro trong từng hoạt động dịch vụ.
Vậy, rủi ro và những nội dung của rủi ro là gì? Thực trạng rủi ro hiện nay
và những biện pháp nào được coi là hiệu quả để giảm thiểu rủi ro cho các ngân
hàng Việt Nam? Đặc biệt là hoạt động tín dụng trung và dài hạn hấp dẫn nhưng
mang mức độ rủi ro cao.

Thực tế hoạt động tín dụng của ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua
cho thấy chất lượng tín dụng chưa tốt, hiệu quả tín dụng chưa cao, tỷ lệ nợ quá
hạn còn cao, bình quân những năm gần đây khoảng 5% và chưa có khuynh
hướng giảm vững chắc, khả năng xảy ra rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn. Nguyên
nhân gây ra rủi ro tín dụng rất đa dạng. Đặc biệt, đối với hoạt động tín dụng cho
vay trung và dài hạn nhằm mục đích đầu tư Chứng Khoán và đầu tư bất động sản
mang độ rủi ro cao.
Vì vậy đề tài “Phân tích rủi ro trong hoạt động tín dụng trung và dài
hạn của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ” được
chọn nhằm phản ánh những thực tế mà mỗi NH đã và đang gặp phải.
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
Trong
cơ chế thị trường, hoạt động ngân hàng luôn tiềm ẩn những rủi ro,
nhất là hoạt động tín dụng. Các con số thống kê và nhiều nghiên cứu cho thấy,
rủi ro tín dụng chiếm tới 70% trong tổng rủi ro hoạt động ngân hàng. Trong đó,
tỷ lệ tín dụng trung và dài hạn hiện đang ở mức trên 40% và đang có sức ép tăng
lên với quá trình công nghiệp hóa của đất nước. Thực tế hoạt động tín dụng của
ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong thời gian qua là một minh chứng
cho nhận định này: Hiệu quả hoạt động tín dụng chưa cao, chất lượng tín dụng
chưa tốt, thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn còn cao so với khu vực và chưa có khuynh
hướng giảm vững chắc. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các
NHTM Việt nam đang là vấn đề bức xúc cả trên phương diện lý thuyết và thực
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tế hoạt động tín dụng của Ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua cho thấy chất lượng tín dụng chưa tốt, hiệu quả tín dụng chưa cao, tỷ lệ nợ quá hạn còn ca
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement