Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marco
#756810 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược đưa sản phẩm điện thoại BEAT DJ của tập đoàn Sam sung đến với thị trường Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. Những vấn đề cơ bản về sản phẩm:
1. Khái niệm sản phẩm:
Khi nói về sản phẩm người ta thường quy về một hình thức tồn tại vật chất
cụ thể và do đó chỉ bao hàm những thành phần hoặc yếu tố có thể quan sát
đượ
c. Đối với các chuyên gia marketing, họ hiểu sản phẩm ở một phạm vi
rộng lớn.
- Sản phẩm: Là tất cả những cái, những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay
ướ
c muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý
mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng.
Theo quan niệm này, sản phẩm hàng hóa bao hàm cả những vật thể hữu
hình và vô hình, bao hàm cả những yếu tố vật chất và phi vật chất. Ngay cả
trong những sản phẩm hữu hình thì cũng bao hàm cả các yếu tố vô hình.
Trong thực tế, người ta thường xác định sản phẩm thông qua đơn vị sản
phẩm.
2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm:
Đơn vị sản phẩm vốn là một chỉnh thể hoàn chỉnh chứa đựng những yếu
tố, đặc tính và thông tin khác nhau về sản phẩm. Những yếu tố đặc tính và
thông tin đó có thể có những chức năng marketing khác nhau. Khi tạo ra một
mặt hàng người ta thường xếp các yếu tố đặc tính và thông tin đó theo ba cấp
độ
có những chức năng marketing khác nhau.
- Cấp độ cơ bản nhất là sản phẩm theo ý tưởng. Sản phẩm theo ý tưởng có
chức năng cơ bản là trả lời câu hỏi: về thực chất, sản phẩm này thỏa mãn
những điểm lợi ích cốt lõi nhất mà khách hàng theo đuổi là gì? Và chính đó là
những giá trị mà nhà kinh doanh sẽ bán cho khách hàng.
- Cấp độ thứ hai là sản phẩm hiện thực. Đó là những yếu tố phản ánh sự có
mặt trên thực tế của hàng hóa. Những yếu tố đó bao gồm: các chỉ tiêu phản
ánh chất lượng, các đặc tính, bố cục bề ngoài, đặc thù, tên nhãn hiệu cụ thể và
đặ
c trưng của bao gói.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Cơ sở lý luận. Chương II: Thực trạng sản xuất và đưa sản phẩm tới thị trường Việt Nam của sam sung mobile
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement