Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Edmond
#756808 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nầng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại công ty cổ phần đầu tư công nghệ FPT
KILOBOOKS.COM
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
SV: Nguyễn Quốc Trọng

Lớp: Quản trị chất lượng 44


và có tốc độ phát triển cao . Để thực hiện chiến lược phát triển của công ty ,
trong nhưng năm qua Công ty FPT đã áp dụng hệ thống ISO 9001 nhằm ngày
càng nâng cao vị thế của công ty trong lĩnh vục cung cấp dịch vụ Internet và
viễn thông .

Nhận thúc được tầm quan trong của việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch
vụ Interet và viễn thông của công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT , em
đã quyết định lựa chọn đề tài : Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung
c
ấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công
ngh
ệ – FPT.
Mục đích nghiên cứu đề tài :
- Làm rõ những vấn đề chung về chất lượng và chất lượng cung cấp dịch
vụ Internet và dịch vụ viễn thông
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ
Internet và viễn thông của Công ty FPT.
Phạm vi nghiên cứu đề tài :
- Nghên cứu khảo sát tình hình chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và
viên thông của Công ty FPT.
Nội dung nghiên cứu đề tài gồm 2 phần :
Ch
ương I: Thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn
thông t
ại Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ – FPT
Ch
ương II: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lương cung
c
ấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty FPT
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giáo viên
hướng dẫn Thạc sỹ Trần Bình Trọng cùng các cô , các bác và anh chị trong
Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành
đề tài này .http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nội dung nghiên cứu gồm hai phần:. Chương I: Thực trạng chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại coongt y phát triển đầu tư công nghệ FPT. Chương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement