Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phu0ngthj3ugj4
#756747 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí MInh đến năm 2010
KILOBOOKS.COM
III. Vai trò của khu công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt
Nam
1. Đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân
2. Đối với quá trình đô thị hoá đất nước
3. Đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước
4. Đối với phát triển xã hội
IV. Kinh nghiệm của một số địa phương về phát triển các KCN
1. Các KCN tỉnh Bình Dương
1.1. Những thành tựu hoạt động của các KCN tỉnh Bình Dương
1.2. Bài học kinh nghiệm của Bình Dương trong phát triển các KCN
có thể vận dụng cho TP Hồ Chí Minh
2. Các KCN tỉnh Đồng Nai
2.1. Những thành tựu hoạt động của các KCN tỉnh Đồng Nai
2.2. Bài học kinh nghiệm của Đồng Nai trong phát triển các KCN có
thể vận dụng cho TP Hồ Chí Minh .................................................... 26
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g


I
I
I
I
:
:


T
T
h
h


c
c


t
t
r
r


n
n
g
g


p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


v
v
à
à


v
v
a
a
i
i


t
t
r
r
ò
ò


c
c


a
a


c
c
á
á
c
c


k
k
h
h
u
u


c
c
ô
ô
n
n
g
g


n
n
g
g
h
h
i
i


p
p


đ
đ


i
i


v
v


i
i


s
s
p
p
h
h
á
á
t
t


t
t
r
r
i
i


n
n


k
k
i
i
n
n
h
h


t
t
ế
ế


x
x
ã
ã


h
h


i
i


t
t
r
r
ê
ê
n
n


đ
đ


a
a


b
b
à
à
n
n


T
T
P
P


H
H
C
C
h
h
í
í


M
M
i
i
n
n
h
h


g
g
i
i
a
a
i
i


đ
đ
o
o


n
n


1
1
9
9
9
9
6
6


-
-


2
2
0
0
0
0
3
3


I. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh (1996 -
2003)
1. Những thành quả đạt được
1.1. Kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng với tốc độ cao
1.2. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực
1.3. Quan hệ kinh tế đối ngoại được mở rộng
1.4. Lạm phát được kiềm chế và đẩy lùi
1.5. Đời sống dân cư được cải thiện. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế
đượ
c tăng cường. An ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững
2. Những khó khăn và yếu kém
2.1. Tiềm lực kinh tế còn nhỏ bé; hạ tầng kỹ thuật; trình độ công nghệ
chưa đồng bộ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung vè khu công nghiệp. 1. Khái quát chung về KCN. 1.1. Khái niệm về KCN, KCX, KCNC
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement