Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kenny
#756697 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp cho vấn đề lạm phát ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

Đề
tài nghiên cứu khoa học “Thực trạng và giải pháp cho vấn đề lạm phát ở Việt Nam”


2

II.
Đặt vấn đề
1.
Lý do nghiên cứu:
Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có
sự quản lý của nhà nước.Cơ chế mới là môi trường thúc đẩy sự phát triển của
nền kinh tế theo xu hướng hiện đại,chắt lọc kế thừa những thành tựu và khắc
phục những tồn tại đã qua.Trong đó lạm phát là một vấn đề hết sức nghiêm
trọng đối với các hoạt động kinh tế-chính trị-xã hội không chỉ ở Việt Nam mà
hầu hết các nước trên thế giới đều quan tâm . Việc xem xét,đánh giá,nghiên
cứu nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân dẫn đến lạm phát và tìm cách khắc
phục nó như thế nào là vô cùng cần thiết .Để nghiên cứu về lạm phát và ảnh
hưởng của nó tới các vấn đề khác như:thất nghiệp,giá cả,tiên lương..từ đó đưa
ra cách giải quyết để kìm hãm lạm phát,sử dụng các chính sách cần thiết để
phát triển hài hoà nền kinh tế.
2.
Mục tiêu nghiên cứu:
Đề
tài nhằm mục đích:
− Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về lạm phát và các phạm trù liên
quan đến lạm phát, nguyên nhân dẫn đến lạm phát
− Làm rõ thực trạng lạm phát ở Việt Nam, tác động của lạm phát đến nền
kinh tế và hướng giải quyết phù hợp
3.
Phương pháp nghiên cứu:
Đề
tài được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của chủ
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử và các quan điểm về
lạm phát của các nhà kinh tế hiện đại của nước ngoài và Việt Nam, các quan
đ
iểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước về kiềm chế lạm phát ở Việt
Nam để phân tích, lý giải các chỉ số và đề xuất các giải pháp can thiệp. Thu thập
các con số thống kê theo niên giám thống kê của Tổng cục thống kê.
III.
Nội dung nghiên cứu: 1.

Lý luận chung về lạm phát:
1.1

Khái niệm về lạm phát:
Lạm phát là một phạm trù vốn có của nền kinh tế thị trường, nó xuất hiện
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đề tài nhằm mục đích:. Hệ thống hoá các kiens thức cơ bản về lạm phát và các phạm trù liên quan đến lạm phát, nguyên nhân dẫn đêbs lạm phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement