Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pekut3_hokranh_iuanh
#756617 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nhiệm vụ và trọng tâm của nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM
1. Một số vấn đề toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế
1.1. Khái niệm về toàn cầu hoá kinh tế:
Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan ngày càng cuốn hút nhiều
nước trên thế giới tham gia với những mứcđộ không giống nhau. nước ta x©y
dùng
CNXH trong bối cảnh toàn cầu hoá về kinh tế do CNTB chi phối. Vì vậy,
việ nhận thức đúng đắn bản chất và nguyên nhân của toàn cầu hoá kinh tế cũng
như những tác động của nó đến các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có ý
nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định đường lối, chiến lược và thực thi các
chử trương, chính sách, giải pháp nhằm đưa đất nước chủ động hội nhập vào nền
kinh tế khu vực và thế giới, bảo đảm đúng đinh hướng XHCN. Để có nhận thức
đ
úng đắn về toàn cầu hoá kinh tế cần đứng vững trên quan điểm của chủ nghĩa
Mac-LêNin, có phương pháp luận đúng đắn trong việc tiếp cận những đặc điểm
và xu thế phát triển tất yếu của thế giới hiện đại.
Toàn cầu hoá kinh tế là quá trình tăng lên mạnh mẽ sự tác động lẫn nhau, phụ
thuộc lẫn nhau của các quốc gia, dân tôc, khu vực trên thế giới; là quá trình tạo
ra sự giao lưu, mối liên hệ phổ biến trên phạm vi toàn cầu.
Xu thế toàn cầu hoá là nhằm đạt tới sự liên thông về kinh tế giữa các quốc gia
dân tộc, đòi hỏi một sự giao thoa lớn hơn giữa các quốc gia dân tộc, đòi hỏi một
sự giữa các giá trị văn hoá trên phạm vi toàn cầu. Như một tất yếu, quá trình đó
cũng đang diễn ra ở nươc ta, đặc biệt là từ khi chúng ta thực hiện công việc đổi
mới đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng. Cùng với những thay đổi tích cực tạo
nên nhiều thành tựu trên lĩnh vực kinh tế là diễn biến sôi động trên lĩnh vực
văn hoá.thật ra đây không phải là vấn đề mới mẻ bởi các yếu tố của nó đã xuất
hiện và chín muồi(dù là chưa đồng đều)từ hàng chục năm nay,một số lĩnh vực
của toàn cầu hoá đã có hàng trăm nam nay.trong tuyen ngôn của đảng cộng
sản(1848).Mac và ăng_ghen đã dự báo rằng,với sự phát triển mạnh mẽ của lực
lượng sản xuất sẽ dân dến phân công lao động xã hội rộng rãi làm mở rộng sự
trao đổi hàng hoá,trao đổi hàng hoá mở rộng trên phạm vi thế giới hình thành thị
trường thế giới.thị trường thế giới liên kết các dân tộc,các quốc gia trên toàn
cầu:Mac và Ăng_ghen viết “đại công nghiệp đã tạo nên thị trường thế
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
1. Một số vấn đề toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 1.1. Khái niệm về toàn cấu hoá kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement