Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hongkieusa_93
#756614 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kinh tế tri thức và giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
PHẦN I : KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ TRI THỨC.
* Nguồn gốc của kinh tế tri thức
Từ những năm 70 trở lại đây, tiến bộ khoa học kỹ thuật dần trở nhân tố
quyết định đến sự phát triển kinh tế. Quan niệm “Khoa học kỹ thuật là lực sản
xu
ất thứ nhất
” bắt đầu trở thành hiện thực.Sự cạch tranh trong thế giới ngày nay
đ
ã trở thành cuộc cạch tranh quốc lực tổng hợp, lấy kinh tế làm cơ sở, lấy khoa
học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học kỹ thuật cao để mở đường. Trên thực tế, năm
1997 giá trị sản xuất khoa học kỹ thuật trong ngành công nghệ thông tin ở Mỹ
đ
ã vượt 10% giá trị tổng sản phẩm quốc nội, tổng giá trị xuất khẩu trong ngành
dịch vụ có hàm lượng chất xám cao (mà chủ yếu là kỹ thuật thông tin) chiếm
gần 40% tổng giá trị hàng xuất khẩu. Gần 50% tổng giá trị xuất khẩu quốc nội
của các nước thành viên Tổ chức hợp tác kinh tế (OECD) có được từ các ngành
sản xuất có tri thức là nền tảng.
Từ đầu những năm 70 đến nay có nhiều cách nói về nền kinh tế tương lai.
Trước tiên là Z.K.Brezinski, nguyên Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ. Trong tác
phẩm “Giữa hai thời đại-nhiệm vụ của Mỹ trong thời đại kỹ thuật điện tử”,
Brezinski đã từng nói: Chúng ta đang đứng trước một “thời đại kỹ thuật điện
t

”. Năm 1973, Nhà Xã hội học Mỹ Daniel Bell gọi thời đại này là “xã hội hậu
công nghiệp”. Năm 1982, nhà Kinh tế và nhà tương lai học của Mỹ J.Naisbitt
trong cuốn “Đại xu thế” đã đưa ra khái niệm mới “Kinh tế thông tin”, lấy nền
tảng sản xuất chủ yếu dựa vào nền kinh tế mới để đặt tên cho loại hình kinh tế
này. Năm 1986, trong cuốn “Xã hội kỹ thuật cao”, các nhà Kinh tế Anh đã nêu ra
khái niệm “Kinh tế kỹ thuật cao”. Năm 1990 tổ chức nghiên cứu của Liên hợp
quốc đã đưa ra khái niệm “kinh tế tri thức” để xác định tính chất của loại hình
kinh tế mới này. Năm 1996, Tổ chức Hợp tác kinh tế định nghĩa rõ ràng là “Kinh
t
ế lấy tri thức làm cơ sở
” (Knowledge based economy). Đây là lần đầu tiên hệ
thống chỉ tiêu và dự đoán của loại hình kinh tế mới này được nêu ra . Tháng 2-
1997, Tổng thống Mỹ B.Clinton đã dùng cách nói “kinh tế tri thức”
(Knowledge economy) như tổ chức nghiên cứu của Liên hợp quốc đã nêu ra
trước đây. “Báo cáo về sự phát triển của thế giới” (World Development Report)
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Khái quát về nền kinh tế tri thức. Nguồn gốc của kinh tế tri thức. Từ những năm 70 trở lại đ...
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement