Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By deathnoteetou
#756538 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng về hàng hóa trên thị trường chứng khoán việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển hàng hóa
CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP VÀ HÀNG HOÁ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nói đến thị trường chứng khoán, người ta thường nghĩ ngay đến thị trường thứ cấp - Sở giao dịch chứng khoán, mà rất ít khi đả động đến thị trường sơ cấp. Tuy nhiên trên thực tế, thị trường sơ cấp lại là một bộ phận không thể tách rời của thị trường chứng khoán. Hơn thế nữa, nó là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, khi nghiên cứu về hàng hoá cho thị trường chứng khoán của một quốc gia, việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải nghiên cứu về thị trường sơ cấp - thị trường tạo hàng cho thị trường chứng khoán.
I - KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP
Khác với thị trường thứ cấp (Secondary Market) là nơi chứng khoán được mua đi bán lại thì thị trường sơ cấp (Primary Market) là thị trường mua bán lần đầu những chứng khoán mới phát hành.
Thị trường sơ cấp còn có tên gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành, tức là nơi sản sinh ra hàng hoá của thị trường chứng khoán.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp đó là: ở thị trường sơ cấp tổ chức phát hành thu được tiền từ đợt phát hành chứng khoán ( việc bán chứng khoán làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp ) còn việc trao đổi chứng khoán ở thị trường thứ cấp không thể làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành.
II - VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP.
1.Vai trò của thị trường chứng khoán sơ cấp
Xét trong mối quan hệ tương quan với các bộ phận của thị trường tài chính, bao gồm: thị trường tiền tệ, thị trường vốn và thị trường hối đoái, thì thị trường chứng khoán đóng một vai trò hết sức quan trọng bởi lẽ nó là một bộ phận cơ bản của thị trường vốn dài hạn. Với hai bộ phận cấu thành là thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp, thị trường chứng khoán trở thành kênh chủ yếu huy động các nguồn vốn trung và dài hạn cho chính phủ và doanh nghiệp. Do vậy sự tạo lập và phát triển thị trường chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán sơ cấp nói riêng có ý nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển thị trường tài chính cũng như đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của các nước có nền kinh tế thị trường. Nếu không có thị trường chứng khoán, thị trường tài chính không thể hoàn chỉnh và phát triển để cấu thành nên nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó. Chính vì thế, ở hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường phát triển đều tồn tại một thị trường chứng khoán sơ cấp với các vai trò chủ yếu sau:
1.1. Đối với nền kinh tế quốc dân
Do khả năng có thể cho phép các chủ thể kinh tế tự do và trực tiếp gọi vốn tiết kiệm của công chúng để đầu tư phát triển, thị trường sơ cấp trở thành công cụ tự do hoá nền kinh tế. Nó tạo điều kiện cung cấp cho nền kinh tế nguồn vốn có thời hạn sử dụng đáp ứng với thời gian cần thiết của các khoản đầu tư, đồng thời định hướng đúng nguồn vốn sẵn có với giá rẻ vào nhu cầu sử dụng cần thiết cho nền kinh tế, nhờ vậy góp phần điều hoà, phân phối nguồn vốn trong nền kinh tế, giảm sức ép đối với hệ thống ngân hàng.
1.2. Đối với chính phủ
Do thu hút được nguồn vốn lớn của toàn bộ nền kinh tế và nguồn vốn từ nước ngoài qua việc phát hành trái phiếu, thị truờng sơ cấp giúp chính phủ giải quyết được các vấn đề thiếu hụt ngân sách, có thêm vốn để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mà không phải phát hành thêm tiền tạo sức ép về lạm phát. Chính vì lẽ đó, ngày nay ở hầu hết các quốc gia, việc chính phủ phát hành trái phiếu qua thị trường sơ cấp để vay tiền của dân là hoạt động diễn ra rất thường xuyên, theo một kế hoạch xác định nằm trong tổng thể của chiến lược huy động vốn quốc gia. Nếu trái phiếu phát hành là trái phiếu kho bạc thì vốn huy động sẽ được hoà chung vào nguồn thu thuế để phục vụ cho các chi tiêu thường xuyên của chính phủ. Nếu trái phiếu phát hành là trái phiếu công trình thì nguồn thu sẽ được sử dụng để phục vụ chính các công trình đó.
1.3. Đối với các doanh nghiệp
Khi chưa có thị trường sơ cấp, các doanh nghiệp đều lệ thuộc vào ngân hàng để có nguồn vốn hoạt động. Ngày nay, sự ra đời của thị trường sơ cấp đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với một kênh huy động vốn mới linh hoạt và có hiệu quả hơn. Khi một doanh nghiệp có nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó có thể phát hành trái phiếu trên thị trương sơ cấp để huy động vốn. Khi muốn tăng nguồn vốn chủ sở hữu, các doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu ra thị trường. Đây là những nguồn vốn được đảm bảo và có khả năng sử dụng lâu dài hơn việc đi vay ngân hàng. Các doanh nghiệp không phải quá e sợ về thời gian hoàn trả như khi đi vay vốn ngân hàng bởi vì khác với các khoản vay vốn ngân hàng là những khoản vay ngắn hạn thì các khoản vốn huy động trên thị trường sơ cấp đều là những khoản huy động dài hạn (thường là từ 5 năm trở lên).
Ngược lại, khi các doanh nghiệp có vốn nhưng chưa có cơ hội sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể mua chứng khoán như là một tài sản kinh doanh và các chứng khoán đó sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt khi cần thiết thông qua thị trường thứ cấp.
1.4 Đối với công chúng đầu tư
Thị trường sơ cấp có chức năng chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư, một mặt huy động nguồn vốn nhàn rỗi cho nền kinh tế, mặt khác giúp cho những người có tiền tiết kiệm không có khả năng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có thể thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán để cho khoản tiền đó sinh sôi, nảy nở. Việc đầu tư vào thị trường chứng khoán tạo nhiều khả năng thu được lợi nhuận cao hơn gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hay cất trữ vàng. Do đó, với những công cụ đầu tư đa dạng phong phú mới của mình, thị trường sơ cấp đã góp phần nâng cao mức sống của các tầng lớp dân cư và của toàn xã hội nói chung.
2. Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là hai bộ phận hợp thành của thị trường chứng khoán. Tuy có những điểm khác nhau cơ bản về nội dung và mục đích hoạt động, nhưng giữa hai thị trường này lại có mối quan hệ vô cùng khăng khít, trong đó thị trường sơ cấp là cơ sở tiền đề và thị trường thứ cấp là động lực. Nếu không có thị trường sơ cấp, chứng khoán không được phát hành thì không thể ra đời thị trường thứ cấp. Ngược lại, nếu không có thị trường thứ cấp tức là chứng khoán không thể dễ dàng được mua đi bán lại, hay nói cách khác là không có tính thanh khoản của chứng khoán thì thị trường sơ cấp không thể phát triển được. Chính vì thế, nếu không có thị trường thứ cấp hay nếu thị trường thứ cấp không phát triển thì sẽ hạn chế đến việc phát hành của thị trường sơ cấp và ngược lại.
Sự phân biệt về mặt lý thuyết giữa hai loại hình thị trường có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý thị trường chứng khoán. Trong quá trình quản lý, vai trò của thị trường sơ cấp cần được coi trọng, vì đây là hoạt động nhằm tạo ra hàng hoá có chất lượng cho thị trường thứ cấp; trong khi đó cần giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường thứ cấp nhằm hạn chế tác hại của hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Trên thực tế, hoạt động của thị trường chứng khoán song song tồn tại giao dịch của hai thị trường nói trên.
III - HÀNG HOÁ TRÊN THỊ TRƯÒNG CHỨNG KHOÁN
Để có thể vận hành được một thị trường, thì hàng hoá đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đối với thị trường chứng khoán cũng vậy, hàng hoá của thị trường chứng khoán sơ cấp là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, không giống với các thị trường hàng hoá thông thường khác, hàng hoá trên thị trường chứng khoán là loại hàng hoá đặc biệt, đó là chứng khoán.
1. Khái niệm về chứng khoán
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chứng khoán, nhưng tựu chung lại chứng khoán có thể được hiểu như sau:
Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu hay quyền chủ nợ hợp pháp có thể chuyển nhượng được của người sở hữu chứng khoán đối với vốn, tài sản và các lợi ích khác của tổ chức phát hành.
Với sự phát triển ngày càng cao của công nghệ chứng khoán, ngày nay khái niệm về chứng khoán đã có sự thay đổi. Nó không chỉ là là một chứng từ hiện vật dưới hình thức giấy tờ mà còn có thể được thể hiện trên hệ thống điện tử.
Như vậy, chứng khoán là loại hàng hoá đặc trưng, tách rời với giá trị thực của chúng là giá trị tài sản của tổ chức phát hành. Do đó, Các Mác gọi chứng khoán là tư bản giả.
2. Phân loại hàng hoá trên thị trường chứng khoán
Theo cách hiểu về chứng khoán như định nghĩa ở trên, hàng hoá trên thị trường chứng khoán gồm 4 nhóm chính là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và các công cụ phái sinh.
2.1 Cổ phiếu
Cổ phiếu là loại hàng hoá thông dụng nhất trên thị trường sơ cấp. Cổ phiếu là một chứng từ do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người nắm giữ cổ phiếu đối với tài sản của tổ chức phát hành tương ứng với phần vốn góp.
Trong quá trình đầu tư, do nhu cầu của các nhà đầu tư vô cùng đa dạng, có những nhà đầu tư ưa mạo hiểm muốn thu lợi nhuận cao cho dù có phải gánh chịu rủi ro cao, có những nhà đầu tư lại muốn có thu nhập ổn định, rủi ro thấp nên cổ phiếu phát hành cũng chia ra nhiều loại khác nhau nhằm đáp ứng được các yêu cầu đó.
2.1.1.Căn cứ vào quyền lợi của cổ đông, chia ra 2 loại
a) Cổ phiếu thường ( hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông )
Cổ phiếu thường là loại cổ phiếu thông dụng nhất của công ty cổ phần. Mỗi cổ phiếu thường thể hiện quyền sở hữu của cổ đông đối với tài sản của công ty. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ càng nhiều, quyền lợi sở hữu của anh ta đối với tài sản của công ty càng lớn.
• Đặc điểm cổ phiếu thường:
 Không quy định tỉ suất lợi tức mà cổ đông được hưởng. Việc chia lãi cho cổ đông thường được thực hiện theo nguyên tắc lời ăn lỗ chịu.
 Chỉ được chia lãi sau khi doanh nghiệp đã trả trái tức, cổ tức ưu đãi.
 Thời hạn của cổ phiếu thường là vô hạn, nó phụ thuộc vào thời hạn hoạt động của doanh nghiệp.
• Quyền lợi của cổ đông phổ thông
 Cổ đông phổ thông được quyền chiếm hữu một phần tài sản của doanh nghiệp theo một tỷ lệ do luật quy định.
 Cổ đông có quyền bỏ phiếu biểu quyết cho các vấn đề liên quan đến toàn bộ công ty.
 Cổ đông có quyền được hưởng cổ tức khi công ty làm ăn có hiệu quả.
 Cổ đông có quyền kiểm tra sổ sách của công ty.
 Cổ đông có quyền được chia số tiền do thanh lý, giải thể công ty sau khi đã thanh toán hết cho các chủ nợ và những người được hưởng quyền ưu đãi khác.
 Cổ đông có quyền được mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi cổ phiếu trên thị trường.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Xem thêm
[Free] Niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Mỹ, Hỏi ...
Thực trạng về hàng hóa trên thị trường chứng khoán việt ...
Đề án Kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết trên ...
Giải pháp phát triển hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam ...
Tiểu luận Quản lý thị trường OTC của Việt Nam, Hỏi đáp - Ketnooi.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nguyên nhân thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm trong thời ...
Tìm hiểu hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí ...
Xây dựng tiêu chuẩn niêm yết cho thị trường chứng khoán Việt Nam ...
Các giải pháp hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở ...
Thực trạng hoạt động công bố trên thị trường chứng khoán ...
[Free] Bàn về tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài trên ...
Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt ...
Một số giải pháp hoàn thiện thị trường chứng khoán ở Việt ...
Hoàn thiện hệ thống thẩm định niêm yết trên thị trường ...
các cuộc gian lận trong chứng khoán, Hỏi đáp - Ketnooi.com
Thị trường chứng khoán và quỹ đầu tư ở Việt Nam, Hỏi đáp - Ketnooi.com
Lựa chọn thị trường niêm yết chứng khoán ra nước ngoài ...
Huy động vốn của công ty cổ phần trên thị trường chứng ...
Những bước khởi đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam, Hỏi đáp ...
Thị trường chứng khoán Việt Nam 10 năm phát triển và kiến ...
Tiểu luận Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - Một số giải ...
Tiểu luận Phát hành chứng khoán, bảo lãnh phát hành và ...
[Free] Nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán công ...
[Free] Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán ở ...
Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường ...
[Free] Tiểu luận: Văn hoá kinh doanh tại CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN ...
Tiểu luận Khái quát về thị trường chứng khoán và nhà đầu ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement