Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mylove_bimat
#756512 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ Lạnh
KILOBOOKS.COM
Trang 2
Mục lục
Mục lục..................................................................................................................... 2 Danh mục các bảng, biểu.......................................................................................... 4 Danh mục các hình vẽ .............................................................................................. 6 Lời cảm ơn!............................................................. Error! Bookmark not defined. Lời mở đầu ............................................................................................................... 8
Chương 1:......................................................................................................................... 9 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ.......... 10
1.1
Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý...................................... 10
1.1.1. Kiểm soát hoạt động.................................................................................... 10 1.1.2. Kiểm soát quản lý ........................................................................................ 11 1.1.3. Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý .................................. 11
1.2
Các công cụ kiểm soát hoạt động ................................................................... 13
1.2.1. Phân tích chênh lệch so với dự toán tổng thể ............................................. 14 1.2.2. Phân tích chênh lệch so với dự toán linh hoạt ............................................ 15 1.2.3. Phân tích chênh lệch giá thành định mức ................................................... 18 1.2.3.1. Phân tích chênh lệch nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp. . 19 1.2.3.2. Phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung .......................................... 21
1.3
Các công cụ kiểm soát quản lý........................................................................ 24
1.3.1. Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận ............................................... 24 1.3.1.1. Trung tâm trách nhiệm ............................................................................ 24 1.3.1.2. Phân loại Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận........................... 25 1.3.2. Bảng cân đối thành quả (BSC - Balanced scorecard) Thước đo hiệu quả chiến lược ............................................................................................................... 32 1.3.2.1. Sơ lược về lịch sử ra đời của BSC........................................................... 32 1.3.2.2. Bốn mục tiêu cơ bản của Bảng cân đối thành quả và mối quan hệ nhân quả của nó .............................................................................................................. 33 1.3.2.3. Vai trò của BSC trong kiểm soát quản lý (thước đo hiệu quả chiến lược)
37
1.4
Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát........................................................ 37
1.4.1. Những nguyên tắc về giao ước kết quả:...................................................... 37 1.4.2. Các yêu cầu của việc thiết kế hệ thống kiểm soát ...................................... 38
Kết luận chương 1 ...................................................................................................... 40
Chương 2:....................................................................................................................... 41 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH ...................................................... 41
2.1. Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh..................................... 41
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về đặc điểm kinh doanh................................................. 41 2.1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty............................................................... 41 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty................................................................................ 42 2.1.2.1. Trước tái cấu trúc .................................................................................... 42 2.1.2.2. Sau tái cấu trúc........................................................................................ 42 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng Khối, Bộ phận, các trung tâm trách nhiệm mới hình thành........................................................................................................ 43
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh là chiến lược quan trọng của mỗi quốc gia cũng như của DN buộc các DN phải đối mặt với việc kiểm soát tốt hđsx
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement