Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quang_nghia1984
#756434 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong 1 cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
KILOBOOKS.COM
ĐỀ TÀI
VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT
TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG MỘTCUỘC
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

LỜI MỞ ĐẦU


Lĩnh vực chi kiểm toán ngân sách về đầu tư XDCB là một vấn đề được
quan tâm nhiều nhất. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào tổ chức thực hiện kiểm
toán về lĩnh vực chi ĐTXDCB có hiệu quả nhất trong điều kiện được bố trí
quỹ thời gian và nhân sự có hạn cho một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán
ngân sách ĐP.Trong khi đó, hằng năm báo cáo quyết toán ngân sách địa
phương về lĩnh vực chi đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng khá lớn, từ 25 đến 30%
tổng chi NSĐP. Đây là một nội dung chi rất quan trọng của ngân sách địa
phương đểö đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho các hoạt động kinh
tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn, tác động trực tiếp đến
tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Chi đầu tư XDCB liên quan đến nhiều đối
tượng, cơ quan trong việc quyết định đầu tư và quản lý chi. Đây cũng là lĩnh
vực chi hay có thất thoát, ẩn chứa nhiều nguy cơ tiêu cực, tham nhũng, lãng
phí vốn cho ngân sách.
Người làm kiểm toán luôn trăn trở trước các vấn đề: Trình tự kiểm
toán bắt đầu từ đâu? Nội dung kiểm toán là gì? Phạm vi kiểm toán ở mức độ
nào phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán quy định ? Phương pháp kiểm toán
tiến hành như thế nào? Công tác tổ chức quản lý, điều hành tổ kiểm toán,
KTV ra sao để đạt mục tiêu đề ra ? Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước
đã được ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-KTNN ngày 15/12/1999
của Tổng KTNN đã giải quyết một phần cho các vấn đề trên, tạo cơ sở định
hướng thống nhất trong việc kiểm toán chi đầu tư XDCB nói riêng, và kiểm
toán báo cáo quyết toán ngân sách nói chung.Tuy nhiên,trong quá trình áp

1
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Lĩnh vực chi kiểm toán ngân sách về đầu tư XDCB là 1 vấn đề được quan tâm nhiều nhất. câu hỏi đặt ra là làm thế nào tổ chức thực hiện kiểm toán về lĩnh vực chi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement