Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenquochung121183
#756396 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế
KILOBOOKS.COM

2
tiêu chuẩn thông tin tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm với xã hội. Đây là
xu hướng tất yếu khách quan nhưng con đường đi như thế nào là câu chuyện
mà mỗi quốc gia phải tự tạo lập.
Với sự kiện trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm 2006, Việt
Nam càng không thể đi lệch khỏi xu hướng phát triển tất yếu đó. Để đáp ứng
yêu cầu hội nhập cũng như nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng trong
nền kinh tế toàn cầu hóa đòi hỏi hệ thống kế toán Việt Nam cần phải có
những bước đi thích hợp hơn. Do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Một số định
hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến tr
ình hội tụ kế toán quốc tế” để
nghiên cứu như là một yêu cầu do thực tiễn đặt ra đối với khoa học.

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của luận án là nhằm đưa ra một số định hướng cho kế toán Việt
Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.
Đối tượng nghi
ên cứu
Luận án nghiên cứu một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình
hội tụ kế toán quốc tế trên cơ sở bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên
thế giới.
Phạm vi nghiên cứu
Để đáp ứng mục tiêu nêu trên, luận án tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính
sau đây:
- Phân tích sự hội tụ kế toán quốc tế đang diễn ra hiện nay ở một số quốc
gia trên thế giới, điển hình là thông qua các dự án hội tụ: IASB với Hoa
Kỳ, IASB với EU, Trung Quốc, Malaysia;
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một hệ thống chuẩn mực kế toán thống nhất chất lượng cao toàn cầu không chỉ gia tăng chất lượng báo cáo tài chính mà còn giảm đi chi phí vốn mà DN phải gánh chị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement