Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Greely
#756351 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Định hướng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho hàng nông sản công ty Antesco`
KILOBOOKS.COM
T
T
r
r
a
a
n
n
g
g


4.Định vị thương hiệu ..........................................................................................8

5.Xây dựng thương hiệu ......................................................................................8
6.Định giá thương hiệu ........................................................................................8
7.Quảng bá thương hiệu.......................................................................................9
8.Phân phối thương hiệu ......................................................................................9
9.Dịch vụ hậu mãi .............................................................................................9

III.Các khái niệm liên quan................................................................................10
1.Marketing .......................................................................................................10
2.Tính cách thương hiệu ....................................................................................10
3.Bản sắc thương hiệu........................................................................................10
4.Thị trường ......................................................................................................10
PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU CHO HÀNG NÔNG SẢN CÔNG TY ANTESCO
Chương I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ANTESCO
I.Quá trình hình thành và phát triển Công ty Antesco.......................................11
II.Đặc điểm chung - Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát.......................................12
III.Mặt hàng kinh doanh chính ..........................................................................13
IV.Cơ cấu tổ chức và nhân sự............................................................................14
1.Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty........................................................................14
2.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban Công ty ............................................14
3.Hoạt động quản lý nguồn nhân sự ..................................................................17
4.Công tác đào tạo trình độ nguồn nhân lực......................................................19
5.Chế độ lương và các chính sách đối với công nhân viên................................20
6.Tình hình sản xuất của Công ty ......................................................................21
6.1.Đặc điểm về cơ cấu tổ chức sản xuất.......................................................21
6.2.Tình hình sử dụng máy móc thiết bị........................................................21
6.3.Vùng nguyên liệu ....................................................................................23
6.4.Quy trình công nghệ.................................................................................24


ii
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vấn đề thương hiệu ngày nay vẫn chưa được các DN quan tâm và đầu tư đúng mức, đặt biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản. Công ty ANTESCO là DNNN đứng đầu tỉnh A
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement