Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#756321 Tải miễn phí cho anh em ketnooi

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 6
1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 6
1.1.1.Thông tin sơ lược về công ty. 6
1.1.2. Cơ sở hình thành và phát triển của công ty. 6
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 8
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 8
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 9
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẨU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 13
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 15
1.4.1. Kết quả kinh doanh của công ty. 15
1.4.2. Tình hình tài chính của công ty. 18
PHẦN 2 20
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 20
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 20
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 21
2.2.1. Các chính sách kế toán chung. 21
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 22
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 24
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 28
2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 30
PHẦN 3 31
MỘT SỐ DÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI 32
3.1.ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 32
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HẢI. 33

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement