Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By p0o_p0o
#755426 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ ............... 7
1.1. KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI....................................................................................... 7
1.1.1. Khái niệm hợp tác xã và phát triển kinh tế hợp tác xã........................ 7
1.1.2. Bản chất kinh tế hợp tác xã.............................................................. 13
1.1.3. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của hợp tác xã ............................. 15
1.1.4. Vai trò kinh tế HTX đối với phát triển kinh tế - xã hội .................... 16
1.1.5. Các loại hình hợp tác xã .................................................................. 20
1.1.6. Tiêu chí phản ánh sự phát triển kinh tế hợp tác xã ........................... 21
1.1.7. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hợp tác xã .................. 26
1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC XÃ ............................................................................................. 34
1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ......................................................... 34
1.2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng trong khu vực kinh tế hợp tác xã....... 35
1.2.3. Cơ chế tác động của tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh
tế HTX............................................................................................ 36
1.3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TÍN DỤNG NGÂN
HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ ..................... 49
1.3.1. Tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế HTX của một số nước.... 49
1.3.2. Bài học kinh nghiệm quốc tế về tín dụng ngân hàng góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã .............................................. 58
Kết luận chương 1 .......................................................................................... 62
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những nhân tố rất quan trọng để cho kinh tế hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và phát triển được thì đòi hỏi phải có vốn.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement