Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Whitman
#755386 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quá trình phát triển DNVVN ngoài quốc doanh ở tính BẮc Ninh giai đoạn 1997-2003. Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp
KILOBOOKS.COM
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ

LỜI MỞ ĐẦU
................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGOÀI QUỐC DOANH
...............6
1.1. Cơ sở lý luận về DN vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ............................. 6

1.2. Kinh nghiệm phát triển DN vừa và nhỏ ở một số nước......................... 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ
NHỎ NGOÀI QUỐC DOANH Ở TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 1997 ĐẾN NAY
........................................................... 47

2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh ảnh
hưởng đến sự phát triển doanh ngiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ..... 47

2.2. Chính sách và giải pháp của nhà nước và địa phương về phát triển
DN vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ..................................................... 50

2.3. Thực trạng phát triển của DN vừa và nhỏ ngoài quốc doanh tỉnh
Bắc Ninh thời kỳ 1997 đến nay......................................................... 82

2.4. Đánh giá tác động của DN vừa và nhỏ đối với sự phát triển kinh tế
- xã hội tỉnh Bắc Ninh ....................................................................... 93

2.5. Bài học kinh nghiệm về phát triển DN vừa và nhỏ ngoài quốc doanh
ở tỉnh Bắc Ninh............................................................................... 114

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGOÀI QUỐC DOANH Ở TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI
................... 119

3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển DN vừa và nhỏ ngoài quốc
doanh ở tỉnh Bắc Ninh...................................................................... 119

3.2. Những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển DN vừa và nhỏ ngoài
quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh ............................................................. 128

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
..................................................................... 172

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thời gian qua ở tỉnh Bắc Ninh, các DNVVN ngoài quốc daonh có sự gia tăng nhanh chóng về số lượng, sự mở rộng về quy mô hoạt động và đã đóng góp tích cực vào sự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement