Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoatrongtuyet_hoatrongtuyet
#755364 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong ngành điện lực Việt Nam
KILOBOOKS.COM


2
quản lý tiền lương trên toàn bộ dây chuyền SXKD điện năng - với tư cách là sản
phNm trọng yếu của EVN.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, các bảng biểu, các phụ lục, danh mục
tài liệu tham khảo, nội dung của luận án được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: C
ơ sở lý luận về Tiền lương và QLTL trong nền KTTT.
Chương 2: Phân tích th
ực trạng công tác QLTL trong EVN.
Chương 3: M
ột số quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLTL
trong EVN.

Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG
TRONG NỀN KINH TẾ THN TRƯỜNG


1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG
1.1.1 Khái niệm Tiền lương, tiền công ( sau đây gọi chung là tiền lương) là 1 phạm trù
KTXH, xuất hiện đồng thời với các quan hệ thuê và sử dụng lao động. Tiền lương,
chung nhất được hiểu là giá cả của sức lao động (SLĐ) mà người sử dụng lao
động trả cho người lao động.
Luận án đã hệ thống hoá các khái niệm tiền lương từ nhiều góc độ khác nhau,
trong nền kinh tế KHH tập trung, trong nền kinh tế thị trường, dưới các giác độ kế
toán, kinh tế học, luật pháp… và cuối cùng, tác giả luận án đồng tình với nhiều ý
kiến cho rằng: “Tiền lương trong DN là biểu hiện bằng tiền của giá trị SLĐ mà
chủ DN thỏa thuận trả cho NLĐ căn cứ vào trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và số
lượng thời gian mà từng NLĐ sẵn sàng cung ứng, căn cứ vào giá thuê SLĐ trên
các thị trường tương đương và những quy định hiện hành của luật pháp”.
Luận án cũng đã trình bày rõ những khái niệm bổ sung như: (mức) Tiền
lương tối thiểu (Lmin), tiền lương linh hoạt, tiền lương danh nghĩa, tiền lương
thực tế. Luận án đã trình bày cô đọng các khái niệm này, nhất là khái niệm tiền
lương tối thiểu.
1.1.2. Bản chất của tiền lương Với tư cách là giá của yếu tố SLĐ, được mua bán theo phương thức thỏa
thuận trên thị trường, tiền lương biểu hiện quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội giữa
bên cần SLĐ và bên cung ứng SLĐ. Trong mối quan hệ này sự ngã giá về tiền
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhiệm vụ quản lý nói chung và QLTL nói riêng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới và cấp bách dưới hình thức tổ chức tập đoàn kinh tế, các chính sách về tiền lương, ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement