Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By share_all
#755361 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tính Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003. thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp
KILOBOOKS.COM


2

MỤC LỤC


Trang
Mở đầu
5
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về các chính sách đối với sự
phát triển làng nghề
12
1.1. Cơ sở lý luận về các chính sách đối với sự phát triển của làng nghề.
12
1.2. Chính sách phát triển làng nghề ở một số nước Châu Á và bài
học kinh nghiệm
39
Chương 2: Thực trạng các chính sách đối với sự phát triển làng
nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay
54
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh
54
2.2. Thực trạng một số chính sách nhà nước và địa phương ảnh hưởng
đến phát triển của làng nghề ở Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay
61
2.3. Tác động chính sách đến sự phát triển các làng nghề và kinh tế
- xã hội tỉnh Bắc Ninh 1997 đến nay
90
2.4. Bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển làng nghề ở Bắc Ninh
116
Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy
phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới
123
3.1. Một số quan điểm về hoàn thiện chính sách phát triển làng
nghề tỉnh Bắc Ninh
123
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh
128
3.3. Những giải pháp cơ bản hoàn thiện một số chính sách thúc đẩy
phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh
133
3.4. Một số kiến nghị trong hoàn thiện chính sách phát triển làng
nghề ở tỉnh Bắc Ninh
172
Kết luận
181
Danh mục các tài liệu tham khảo
183
Danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến luận án
187
Phụ lục 1: Danh mục làng nghề tỉnh Bắc Ninh
188
Phụ lục 2: Kế hoạch phát triển các khu công nghiệp nhỏ và vừa,
cụm làng nghề đến 2010
191
Phụ lục 3: Kết quả khảo sát doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bắc
Ninh 2005
193

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sự phát triển LN cần có sự tác động của các yếu tố trình độ kỹ thuật, công nghệ, thị trường vốn, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực. trong khi đó nhân tố về cơ chế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement