Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huylavico
#755322 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của ngân hàng công thương Việt nam trong bối cảnh gia nhập WTO
KILOBOOKS.COM


2
2
NHTM nhà nước nói riêng trước nguy cơ, thách thức lớn về cạnh tranh, ñược mất
ngay tại Việt Nam. Áp lực cạnh tranh ñối với khối NHTM quốc doanh không chỉ
từ các Ngân hàng nước ngoài mà cả từ các NHTM cổ phần. Vì vậy, tuy thị phần của
khối ngân hàng quốc doanh vẫn chiếm áp ñảo trên thị trường nhưng sự sụt giảm thị
phần của khối ngân hàng này có thể coi là một sự chuyển dịch tất yếu.
Trước áp lực này, ñể có thể tồn tại và ñứng vững trong cạnh tranh, thực hiện
tốt vai trò là cầu nối của nền kinh tế, Ngân hàng Công thương Việt Nam
(NHCTVN), một trong những NHTM lớn thuộc sở hữu nhà nước ñã coi việc phát
triển hoạt ñộng thanh toán hàng xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng
trong những năm tới.

Với những lý do trên, trong quá trình công tác và nghiên cứu tại
NHCTVN, tác giả ñã chọn ñề tài “Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán
hàng xuất khẩu của Ngân hàng công thương Việt Nam trong bối cảnh gia
nhập WTO’’ làm ñề tài nghiên cứu của luận văn.
2. Mục ñích nghiên cứu
- Nghiên cứu lý luận cơ bản về hoạt ñộng thanh toán quốc tế (TTQT) và
thị phần TTQT của NHTM.
- Phân tích, ñánh giá thực trạng về thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của
NHCTVN.
- ðề xuất giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của
NHCTVN.
3.ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu hoạt ñộng thanh toán hàng xuất khẩu tại NHCTVN từ năm
2003 ñến hết năm 2007.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement