Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Avenell
#755289 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp Marketing nhằm tăng sức cạnh tranh trong kinh doanh vận chuyển hành khách của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam
KILOBOOKS.COM

ii
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... I
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA MARKETING DỊCH VỤ
VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH HÀNG KHÔNG......................................................8
1.1

DỊCH

VỤ

VẬN

CHUYỂN

HÀNH

KHÁCH

BẰNG

ĐƯỜNG

HÀNG

KHÔNG

8
1.2

MARKETING

TRONG

DỊCH

VỤ

VẬN

CHUYỂN

HÀNH

KHÁCH

BẰNG

ĐƯỜNG

HÀNG

KHÔNG

....................................................................................14
1.3

KHÁI

QUÁT

VỀ

CẠNH

TRANH

.................................................................39
CHƯƠNG 2 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH TRONG VẬN CHUYỂN HÀNH
KHÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA VIETNAM AIRLINES ................44
2.1.

THỊ

TRƯỜNG

CẠNH

TRANH

TRONG

VẬN

CHUYỂN

HÀNH

KHÁCH

HÀNG

KHÔNG

...................................................................................................44
2.2.

HOẠT

ĐỘNG

MARKETING

THỰC

HIỆN

CẠNH

TRANH

CỦA

VIETNAM

AIRLINES

............................................................................................................67
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH
TRANH TRONG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CỦA VIETNAM AIRLINES............111
3.1.

CHIẾN

LƯỢC

CỦA

VIETNAM

AIRLINES

ĐẾN

NĂM

2015

....................111
3.2.

ĐỊNH

HƯỚNG

THỊ

TRƯỜNG

MỤC

TIÊU

CHO

VIETNAM

AIRLINES ...115
3.3

CÁC

GIẢI

PHÁP

HOÀN

THIỆN

HOẠT

ĐỘNG

MARKETING

ĐỂ

TĂNG

TÍNH

CẠNH

TRANH

CỦA

VIETNAM

AIRLINES...........................................118
3.4.

KIẾN

NGHỊ

VỚI

NHÀ

NƯỚC ....................................................................156
KẾT LUẬN..............................................................................................................160
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ..........................................................161
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................162

PHỤ LỤC

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu thế mở cửa và hội nhập kinh tế toàn cầu và khu vực đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, Việt nam không thể đứng ngoài xu thế này. Thực tế, chúng ta đã tham g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement