Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By first_love_0210
#755265 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NAm
KILOBOOKS.COM
Trang 2

MỤC LỤC

Nội dung

Trang
Danh mục các chữ viết tắt
Lời mở đầu
CHƯƠNG I
XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN NGÂN HÀNG
1.1. RỦI RO TÍN DỤNG -------------------------------------------------------------------- 01

1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng-------------------------------------------------01
1.1.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng -----------------------------01

1.1.2.1. Các nguyên nhân khách quan ---------------------------------------------- 01


a. Do môi trường kinh tế không ổn định--------------------------------------- 01


b. Rủi ro do môi trường pháp lý ------------------------------------------------ 03


c. Sự thanh tra, kiểm tra giám sát của NHNN chưa hiệu quả --------------- 04

1.1.2.2. Rủi ro do nguyên nhân chủ quan------------------------------------------- 04


a. Rủi ro từ phía khách hàng vay ----------------------------------------------- 04


b. Rủi ro từ phía ngân hàng cho vay-------------------------------------------- 05
1.2.XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VAY VỐN ----------------------- 07
1.2.1. Định nghĩa xếp hạng tín nhiệm ------------------------------------------------- 07
1.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng ----------- 08

1.2.2.1.XHTN doanh nghiệp vay vốn ngân hàng---------------------------------- 08

1.2.2.2.Sự cần thiết phải XHTN trong hoạt động tín dụng ngân hàng---------- 08


a.Do yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng ------------------------------------------- 08


b.Do yêu cầu lựa chọn khách hàng cho vay ----------------------------------- 09


c. Để hỗ trợ phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro --------------------------- 09


d.Xây dựng chính sách khách hàng--------------------------------------------- 10
1.2.3.Vai trò của XHTN ------------------------------------------------------------------ 10

1.2.3.1. Đối với ngân hàng thương mại --------------------------------------------- 10

1.2.3.2. Đối với thị trường tài chính------------------------------------------------- 11
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một lĩnh vực mà Việt Nam sớm mở cửa khi đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO là lĩnh vự tài chính ngân hàng. Do nhiều rào cản bị bãi bỏ nên hoạt đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement