Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sunshine_wind
#755197 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM - Thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM

2
- MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
Tập trung nghiên cứu những tồn tại, vướng mắc khó khăn trong hoạt động
tín dụng bất động sản của các ngân hàng trên địa bàn để từ đó đưa ra giải pháp
cho vấn đề được nêu, mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả tín dụng bất động
sản của các ngân hàng, theo đó có 03 vấn đề cần quan tâm:
- Nâng cao hoạt động tín dụng bất động sản gắn liền với hiệu quả kinh tế.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bất động sản đi đôi với việc hạn chế và
phòng ngừa rủi ro.
- Cho vay đối với lĩnh vực bất động sản trong mối quan hệ tổng thể nói chung
của nền kinh tế như chính sách pháp luật, chính sách của ngành ngân hàng.

- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
Thị trường bất động sản chịu sự chi phối của nhiều yếu tố chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội trong đó các chính sách pháp luật, các chính sách kinh tế, các
chính sách xã hội là những yếu tố tác động mạnh nhất. Vì vậy mà nói, việc
nghiên cứu tín dụng bất động sản của các ngân hàng trên địa bàn không khỏi liên
quan đến những vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài,
chỉ giới hạn ở:
1. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động của các ngân hàng có cho vay đối với
lĩnh vực bất động sản trên địa bàn TP.HCM.
2. Thời gian: Khoảng thời gian số liệu dùng trong việc nghiên cứu bắt đầu từ
năm 2004-tháng 7/2008.

- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cuộc khủng hoảng thị trường cho vay bất động sản dưới tiêu chuẩn của Mỹ đã làm chao đảo thị trường tài chính thế giới và tạo nên nguy cơ rất lớn cho sự ổn định
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement