Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0cs0ck_baby_kut3_93
#755177 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hoà giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế
KILOBOOKS.COM
Luận văn thạc sĩ kinh tế
GVHD: TS.Bùi Văn Dương
HVTH: Trần Thị Huyền Thu
2

Chương 1:
CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH
DOANH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC

1.1 Sự hình thành và phát triển chuẩn mực quốc tế về kế toán hợp nhất kinh doanh
1.1.1 Khái quát lịch sử hình thành
Chuẩn mực kế toán quốc tế được soạn thảo bởi IASB (International Accounting
Standards Board
).
IASB được thành lập từ năm 2001 để thay thế Ủy ban Chuẩn mực kế
toán quốc tế (IASC) do Ngân hàng thế giới hỗ trợ thành lập và phát triển từ năm 1973
đến năm 2000
,
có trụ sở tại London.

Mục tiêu hoạt động chính của IASB là phát triển các chuẩn mực kế toán có chất
lượng cao, thống nhất, dễ hiểu và có tính khả thi cao cho toàn thế giới trên quan điểm
phục vụ lợi ích của công chúng; tăng cường tính minh bạch, có thể so sánh được của
thông tin trong báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan đến tài chính, kế toán khác,
giúp những thành viên tham gia thị trường vốn thế giới và những người sử dụng báo cáo
tài chính đưa ra các quyết định kinh tế; xúc tiến việc sử dụng và ứng dụng nghiêm ngặt
các chuẩn mực kế toán quốc tế; đem đến những giải pháp có chất lượng cao cho sự hòa
hợp giữa hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia và các chuẩn mực kế toán quốc tế.

Nhiệm vụ của IASB là soạn thảo ra những tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực kế
toán. Trước năm 2001, IASB còn có tên gọi (International Accounting Standards
Committee)- IASC. Tiêu chuẩn được IASC soạn ra có tên gọi: Tiêu chuẩn kế toán quốc
tế (International Accounting Standards)- IAS. Những tiêu chuẩn này sau một thời gian
lại được đổi tên thành Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (International Financial
Reporting Standards)- IFRS. Mục đích của những tiêu chuẩn này không chỉ là tính
chính xác của kế toán mà còn là sự toàn vẹn và minh bạch Báo cáo tài chính. IASB đã
và vẫn đang tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn IAS/IFRS.
Giới thiệu quá trình phát triển của chuẩn mực này:
IAS22 (11/1983) Æ IAS22 (12/1993) Æ IAS22 (9/1998) Æ IFRS3 (3/2004)
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Chuẩn mực quốc tế về kế toán hợp nhất kinh doanh và thực tiễn áp dụng ở một số nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement