Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuy17603
#755173 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT của TPHCM đến năm 2020
KILOBOOKS.COM


ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. FDI: Foreign direct investment
2. UN: United Nations
3. BGD&ðT: Bộ Giáo dục và ðào tạo
4. BTT&TT: Bộ Thông tin và Truyền thông
5. CNTT: Công nghệ thông tin
6. CNTT-TT: Công nghệ thông tin – truyền thông
7. SBCVT TPHCM: Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1. ðầu tư của chính phủ Hàn Quốc cho phát triển nhân lực CNTT.............10
Bảng 2. Ước tính số lao ñộng CNTT ñược ñào tạo ñến năm 2008.......................11
Bảng 3. ðào tạo CNTT tại thành phố giai ñoạn 2001 – 2007 ..............................18
Bảng 4. Cung và cầu lao ñộng CNTT ngành CNTT-TT giai ñoạn 2001- 2006 ....27
Bảng 5. Hệ thống giáo dục và ñào tạo CNTT thành phố Hồ Chí Minh................32
Bảng 6. Ước tính chi phí ñào tạo CNTT trong quản lý nhà nước giai ñoạn 2008-
2010 ......................................................................................................56
Bảng 7. Ước tính kinh phí phát triển nhân lực CNTT giai ñoạn 2008-2010.........57
Bảng 8. Tổng vốn ñầu tư ñào tạo nhân lực CNTT giai ñoạn 2008-2010 ..............59
DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ
Biểu ñồ 1. Nhu cầu nhân lực CNTT cho ngành CNTT và truyền thông của Hàn
Quốc giai ñoạn 1998-2010 ....................................................................9
Biểu ñồ 2. Số lượng doanh nghiệp CNTT trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2001-
2007....................................................................................................17
Biểu ñồ 3. Trình ñộ CNTT trong quản lý nhà nước ..............................................21
Biểu ñồ 4. Trình ñộ nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp ...............................22
Biểu ñồ 5. Nhân lực CNTT ñến năm 2010 trong lĩnh vực CNTT-TT ...................32
Biểu ñồ 6. Nhu cầu nhân lực CNTT ñến năm 2010 ..............................................44
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển nguồn nhân lực CNHH và truyền thông là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT. Phát triển nguồn nhân lực phả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement