Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dyfed
#755129 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia Định
KILOBOOKS.COM

-2-
hưởng ñến kết quả kinh doanh của GðNH do hiện nay nguồn thu nhập ñối GðNH
từ tín dụng là chủ yếu, do ñó việc phát triển và ña dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho
GðNH là cần thiết phải thực hiện. ðây là lý do tác giả chọn ñề tài.
Nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ ñể tăng khả năng cạnh tranh và tăng thu
nhập từ hoạt ñộng dịch vụ cho GðNH, tác giả ñã chọn ñề tài : “Phát triển sản phẩm
dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Gia ðịnh” ñể nghiên cứu làm khóa luận tốt
nghiệp cao học với mong muốn ñóng góp một phần công sức vào sự nghiệp phát
triển của GðNH.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- ðề tài tập trung nghiên cứu những lý luận cơ bản về sản phẩm dịch vụ
ngân hàng.
- ðánh giá thực trạng về sản phẩm dịch vụ của GðNH, từ ñó rút ra những tồn
tại và tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng ñến sự phát triển sản phẩm dịch vụ
ngân hàng của GðNH.
- ðề xuất những giải pháp ñể phát triển sản phẩm dịch vụ của GðNH trong
thời kỳ hậu WTO. Giúp cho Ban Lãnh ñạo GðNH trong việc ñưa ra những ñịnh
hướng phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho GðNH.
3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu:
ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là ñi vào phân tích thực trạng phát triển sản
phẩm dịch vụ của GðNH, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng ñến sự phát triển
sản phẩm dịch vụ của GðNH ñể có những giải pháp thích hợp.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là tình hình hoạt ñộng kinh doanh và phát
triển sản phẩm dịch vụ của GðNH từ năm 2005 ñến năm 2007.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Qua những dữ liệu ñã có trong quá trình hoạt ñộng của GðNH, cùng với
những ñánh giá tổng quan của tác giả ñối với các nhân tố làm ảnh hưởng ñến sự
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngân hàng tMCP Gia Định là 1 trong những NH có quy mô vốn nhỏ, mạng lưới hoạt động còn nhỏ hẹp so với các NH bạn trên cùng địa bàn, hệ thống công nghệ chưa phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement