Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jn_xjnh_online
#755106 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển DNVVN tại tỉnh Đồng Tháp
KILOBOOKS.COM

2
tỉnh Đồng Tháp là vấn đề cấp bách và có ý nghĩa thực tiễn nhằm tận dụng
đượ
c những cơ hội do hội nhập Kinh Tế Quốc Tế mang lại khi nước ta đã trở
thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại Thế Giới WTO.
Xuất phát từ nhận thức trên, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm
thúc đ y phát triển DNVVN tại tỉnh Đồng Tháp” làm đề tài nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Đề
tài hướng đến các yêu cầu và mục tiêu sau:
1/ Làm rõ cơ sở lý luận chung về DNVVN, vai trò DNVVN trong nền
kinh tế Việt Nam nói chung và tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng.
2/ Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các DNVVN tại tỉnh
Đồ
ng Tháp trong thời gian qua.
3/ Dựa vào hai cơ sở lý luận và thực tiễn, để đề xuất hệ thống các giải
pháp nhằm thúc đNy phát triển DNVVN tại tỉnh Đồng Tháp.

3. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chỉ nghiên cứu các DNVVN trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Phương Pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp
phân tích thống kê phân tích, tổng hợp, mô tả, so sánh. Trên cơ sở thiết lập
bảng câu hỏi để lấy số liệu nghiên cứu thực tế 100 DNVVN trên địa bàn tỉnh
Đồ
ng Tháp, tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra hướng giải quyết cho đề
tài.
5. Kết cấu của đề tài:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia làm ba chương .
Chương I: Cơ sở lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay trong nền kinh tế các nước trên thế giới các DNVVN thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các . DN. Đồng Tháp là 1 tỉnh thuộc ĐBSCL, là 1 vùng mạnh về
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement