Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By changmu_chungthuy91
#755102 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại TPHCM
KILOBOOKS.COM
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1

CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ QUỸ TÍN THÁC ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN. .................................................................................................................................... 8


1.1.
QUỸ TÍN THÁC ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN (REIT) .............................. 8
1.1.1 Khái niệm ........................................................................................................ 8

1.1.2 Phân loại REIT ............................................................................................. 10

1.1.2.1.

Phân loại theo đối tượng đầu tư ..................................................... 10

1.1.2.2.

Phân loại theo tổ chức .................................................................... 13

1.1.2.3.

Phân loại theo cấu trúc vận hành .................................................. 17

1.1.3 Một số quy tắc hoạt động của REIT ............................................................. 20

1.1.3.1.

REIT được tham gia bởi nhiều tổ chức và cá nhân với những trách nhiệm riêng biệt ............................................................................... 20

1.1.3.2.

Tính độc lập ..................................................................................... 21

1.1.3.3.

Ngăn ngừa sự lạm quyền ................................................................. 21

1.1.3.4.

Quản lý rủi ro .................................................................................. 21

1.1.3.5.

Tính minh bạch ................................................................................ 22


1.2.
SỰ KHÁC NHAU GIỮA REIT VÀ CÁC CÔNG TY ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC .................................................................................... 22

1.2.1 Chứng chỉ REIT có tính chất như trái phiếu ................................................. 22

1.2.2 Chi trả cổ tức ................................................................................................. 22

1.2.3 Thuế............................................................................................................... 23

1.2.4 Quản lý .......................................................................................................... 24

1.2.5 Hoạt động kinh doanh chủ yếu ..................................................................... 24


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Về cơ bản, thị trường bất động sản ở VN vẫn còn tập trung chủ yếu vào kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất. ngoài những nhu cầu thực sự về các bất động s
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement