Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vivian_heoconmotmi
#755089 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động của cơ chế huy động vốn và cho vay đến kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam
KILOBOOKS.COM
2
về tính kém hấp dẫn và thiếu linh hoạt của lãi suất huy động đã làm cho Ngân
hàng phát triển gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ huy động vốn. Cơ
chế cho vay cũng bộc lộ những tồn tại. Chẳng hạn, đối tượng được hưởng ưu
đ
ãi không ổn định, lúc thu hẹp, lúc mở rộng dàn trải, gây trở ngại trong việc
hoạch định kế hoạch; điều kiện vay vốn, cơ chế bảo đảm tiền vay chưa phù hợp
làm phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều gặp vướng mắc, hầu hết
chỉ những doanh nghiệp Nhà nước mới có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này.
Từ những hạn chế đó, chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước đã không thể
khai thác hết được những dự án đem lại hiệu quả cao.
Vì vậy, việc phân tích những yếu tố trong cơ chế huy động vốn và cho
vay, tác động đến kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển là hết sức cần
thiết. Trong phạm vi nghiên cứu, bản thân mong muốn góp thêm lời giải cho
vấn đề này nên lựa chọn đề tài “Tác động của cơ chế huy động vốn và cho vay
đến kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam”


2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

- Tìm ra những khó khăn, những yếu tố ảnh hưởng của cơ chế huy động
vốn, đã gây ra không ít trở ngại trong hoạt động huy động vốn và làm hạn chế
năng lực tài chính của Ngân hàng phát triển .

- Phân tích những bất cập trong cơ chế cho vay cũng như thực tiễn của
quá trình thực thi chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khNu của Nhà
nước, tìm ra những tồn tại và hạn chế dẫn đến tình trạng sa sút về chất lượng tín
dụng của Ngân hàng phát triển.

- Đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần đNy mạnh công tác huy động
vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo nền tảng cho phát triển kinh tế để
Ngân hàng phát triển Việt Nam thực sự là một công cụ hiệu quả của Chính phủ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

* Đối tượng nghiên cứu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sự phụ thuộc nhiều NSNN cũng như chất lượng tín dụng kém, ngày càng sa sút của Ngân hàng phát triển VN không hoàn toàn do tư tưởng trông chờ vào bao cấp, năng l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement