Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoa_ban_trang_1610
#754940 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL TP. Cần thơ trong thời kỳ hội nhập và phát triển
KILOBOOKS.COM
MỤC LỤC
- LỜI MỞ ĐẦU
- CHƯƠNG 1
CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM VIỆT NAM
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP.........................................................................1
1.1 Những cam kết của Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng trong đàm
phán gia nhập WTO............................................................................................1
1.1.1 Cam kết về ngoại hối và thanh toán...................................................................1
1.1.2 Các cam kết về chính sách thương mại dịch vụ liên quan đến NH ..................2
1.1.3 Những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng được cam kết .....................................3
1.1.4 Về lộ trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng....................................4
1.2 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập của các
NHTM Việt Nam ..............................................................................................5
1.2.1

Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh..............................................5
1.2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh .................................................................................5
1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh .......................................................................................5
1.2.1.3
Những đặc thù trong cạnh tranh của NHTM
..................................................6
1.2.1.4
Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM
..................................6
1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh trong hoạt động NHTM....................7
1.2.3 Những đặc điểm của cạnh tranh đối với hoạt động NHTM.............................10
1.2.4 Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NH Trung
Quốc .........................................................................................................................14
Kết luận chương 1 ...................................................................................................16

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MHB TRÊN ĐỊA BÀN
CẦN THƠ ...............................................................................................................17
2.1 Thực trạng kinh doanh tiền tệ tại Cần Thơ trong thời gian qua .................17
2.1.1 Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn Cần Thơ ......................................17
2.1.2 Thị phần của các TCTD trên địa bàn Cần Thơ ................................................18
2.2 Thực trạng hoạt động của MHB Cần Thơ .....................................................21
2.2.1 Giới thiệu sơ lược về MHB Cần Thơ ..............................................................21
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Cạnh tranh và năng lực cạnh trnh của các NHTM VN trong thời kỳ hội nhập. Chương 2. thực trạng năng lực cạnh tranh của MHB và các NHTM trên địa bàn CẦn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement