Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By maiyeu24880
#754914 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi:
Lý do chọn đề tài:
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất nước,
chiếm vai trò quan trọng trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân
sách quốc gia, vì vậy thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước.
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đã đạt
được nhiều bước phát triển đáng kể. Kết quả của công cuộc đổi mới đã nâng
cao thu nhập, chất lượng đời sống của người dân, cải thiện bộ mặt chung của
cả xã hội. Để đạt được những thành tựu này, bên cạnh kết quả sản xuất kinh
doanh của các thành phần kinh tế còn có phần đóng góp rất lớn từ các chính
sách điều hành của chính quyền thành phố thông qua các hoạt động quản lý
nhà nước của các cơ quan hành chính, hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách
vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong những chính sách,
công cụ điều hành này, đầu tư công chiếm vai trò vô cùng cần thiết vì đây
công cụ khắc phục các hạn chế của nền kinh tế thị trường, là đòn bẫy kinh tế,
tạo điều kiện cho đầu tư từ các khu vực còn lại phát huy hiệu quả cao thông
qua việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đồng thời còn giúp phát triển các
mặt về xã hội mà các thành phần kinh tế tư nhân thường ít khi tham gia vào.
Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế cả nước nói chung và thành phố nói riêng
đang đối diện với một số thách thức, khó khăn như áp lực lạm phát, cơ sở hạ
tầng không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, sức ép cạnh tranh của các
nước khi mở cửa nền kinh tế, trình độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung còn
thấp. Muốn vượt qua được những thách thức này, thành phố cần mạnh
mẽ cải cách hơn nữa chất lượng quản lý nhà nước nói chung và hiệu quả quản
lý đầu tư công nói riêng. Đây là lý do tác giả luận văn lựa chọn nghiên cứu đề
tài “Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh: vấn đề và giải
KILOBOOKS.COM
Mục đích của đề tài:
Đề ra những cải cách để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, áp dụng
vào thực tiễn thông qua việc đưa những cải cách này vào trong kế hoạch điều
hành kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn sắp tới.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hệ thống quy định pháp luật và
cơ quan quản lý đầu tư công.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,
+ Về thời gian: giai đoạn từ năm 2001-2007
Câu hỏi nghiên cứu:
- Hiệu quả quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố hiện nay như thế
nào?
- Các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý đầu tư công là gì?
- Những giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư
công của thành phố là gì?
Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp, kết
hợp với phương pháp chuyên gia thông qua việc tham khảo các ý kiến, báo
cáo của chuyên gia trong ngành.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
Về mặt khoa học, theo lý thuyết kinh tế công, chính phủ thực hiện đầu tư
công là nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế và phát triển các mặt xã hội, môi

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement