Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hhl_1190
#754793 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển tài trợ xuất khẩu tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
KILOBOOKS.COM


GVHD : GS.TS DÝÕNG THỊ BÌNH MINH HVTH : PHẠM THỊ NHÀN – NH NGÀY 2 – K15


2

ðồ NH cả nýớc. Hoạt ðộng tài trợ XK của các NHTM trên ðịa bàn cũng diễn ra sôi
ðộng và có những býớc tiến výợt bậc về quy mô và trình ðộ phát triển, ðây cũng là
lĩnh vực có mức ðộ cạnh tranh gay gắt nhất với sự tham gia ngày càng nhiều của
các chi nhánh NH nýớc ngoài. Hệ thống NHTM trên ðịa bàn mặc dù ở vị thế dẫn
dắt thị trýờng, chiếm ýu thế về thị phần tài trợ XK nhýng cũng ðang ðứng trýớc
nguy cõ mất dần ýu thế này. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do loại hình
tài trợ và cấu trúc nghiệp vụ tài trợ XK còn ðõn ðiệu, chất lýợng còn chýa cao ðể có
thể ðáp ứng ðýợc nhu cầu tài trợ của các DN, trong khi các NH liên doanh, chi
nhánh NH nýớc ngoài, Các NHTM ngoài quốc doanh ðang từng býớc chứng tỏ sự
hiện diện của mình trên tỉnh Ðồng Nai với nhiều hình thức tài trợ hiện ðại, nhiều ýu
ðãi.
Ðể có thể giữ vững ðýợc vị thế của mình trong lĩnh vực tài trợ XK, một yêu cầu
cấp thiết ðặt ra ðối với các NHTM trên ðịa bàn Ðồng Nai trong giai ðoạn hiện nay
là phải phát triển ða dạng hóa các loại hình tài trợ XK ðể gia tãng khả nãng tiếp cận
nguồn tài trợ XK, thỏa mãn tốt hõn nhu cầu tài trợ của các DN XK về cả số lýợng
và chất lýợng. Ðó là lý do tôi chọn ðề tài : " Phát triển tài trợ XK tại các NHTM
trên ðịa bàn tỉnh Ðồng Nai" làm luận vãn tốt nghiệp của mình.
* Ðối týợng và phạm vi nghiên cứuọ
Luận vãn ðề cập thực trạng hoạt ðộng tài trợ XK tại các NHTM trên ðịa bàn tỉnh
Ðồng Nai. Phân tích số liệu thực tế về hoạt ðộng tài trợ XK tại một số NHTM có
hoạt ðộng tài trợ XK tiêu biểu trong thời gian 3 nãm gần ðây. Từ việc phân tích
thực trạng, tham khảo, trao ðổi ý kiến với ngýời hýớng dẫn khoa học cũng nhý trao
ðổi trực tiếp với cán bộ phụ trách nghiệp vụ tại NH ðể ðýa ra một số ðề xuất nhằm
hoàn thiện các hình thức tài trợ XK hiện có và triển khai các hình thức tài trợ XK
mới nhằm ða dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt ðộng tài trợ XK tại các NHTM
trên ðịa bàn tỉnh Ðồng Nai.
* Phýõng pháp nghiên cứuọ
Trong suốt quá trình nghiên cứu luận vãn sử dụng phýõng pháp duy vật biện
chứng, phýõng pháp tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh và ðối chiếu nhằm chọn
số liệu thực tế ðáng tin cậy, xử lý ðúng ðắn và khoa học. Bên cạnh các phýõng pháp
ðó luận vãn còn chú trọng ðến việc kết hợp với việc quan sát các hoạt ðộng thực

pdf
Machine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những công cụ tài trợ thì hoạt động tài trợ Xk Của các NHTM là hình thức tín dụng an toàn mang lại hiệu quả cao, lợi nhuận cao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement