Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By traudennhinhanh
#754726 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
KILOBOOKS.COM
2
Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam
1.3.2 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc .................................20
1.3.3 Thị trường trái phiếu Malaysia .........................................................21
1.3.4 Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ......................................25
Kết luận chương 1: ..............................................................................................26
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM.....................27
2.1 Thị trường tài chính Việt Nam ................................................................27
2.1.1 Bối cảnh kinh tế ...............................................................................27
2.1.2 Thực trạng thị trường tài chính Việt Nam.........................................29
2.2 Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam ......................................35
2.2.1 Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam ..............35
2.2.2 Nguyên
nhân....................................................................................42
2.2.2.1 Nhận thức về chứng khoán và đặc biệt là về trái phiếu của doanh
nghiệp còn hạn chế .....................................................................................42
2.2.2.2 Thiếu cung cầu về trái phiếu.........................................................43
2.2.2.3 Doanh nghiệp phát hành thiếu cơ sở để đưa ra mức lãi suất huy
động do thị trường chưa có đường cong lãi suất chuẩn................................43
2.2.2.4 Không có tổ chức xếp hạn tín dụng chuyên nghiệp. ......................44
2.2.2.5 Khung pháp lý chưa được xây dựng hoàn chỉnh ...........................46
2.2.2.6 Cơ sở hạ tầng của thị trường trái phiếu còn kém phát triển. ..........47
2.2.3 Một số nét mới trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp – Huy động
vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. .......................................47
Kết luận chương 2: ..............................................................................................49
CHƯƠNG 3:.........................................................................................................51
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
..............................................................................................................................51
3.1 Cơ hội và thách thức để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở
Việt Nam. ..........................................................................................................51
3.2 Giải phát phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.........51
3.2.1 Hoàn
thiện khung pháp lý và hệ thống quản lý.................................51
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc phát triển thị trường trái phiếu nói chung và thị trường trái phiếu DN nói riêng đã được Chính phủ VN quan tâm và cụ thế hóa trong việc xây dựng chiến lược
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement