Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tran_du
#754692 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ước lượng giá trị kinh tế vận tải thuỷn sông Thị Vải
KILOBOOKS.COM

MỤC LỤC


Trang
CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

I.1. Những nét chung về sông Thị Vải…………………………………………….

1
I.2. Những vấn đề ô nhiễm sông Thị Vải………………………………………….

4
I.3. Vấn đề nghiên cứu…………………………………………………………….

8
CHƯƠNG II – CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II.1. Giới thiệu các phương pháp đánh giá giá trị môi trường ………………….…

13
II.2. Phương pháp chi phí thay thế áp dụng cho nghiên cứu……………………....

18
II.3. Qui trình thực hiện một nghiên cứu đánh giá giá trị môi trường………….….

19
CHƯƠNG III – THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

III.1. Phương pháp đánh giá đề nghị cho nghiên cứu……………………………...

22
III.2. Phương pháp khảo sát - Lựa chọn đám đông và mẫu………………………..

36
III.3. Thiết kế bảng câu hỏi và phỏng vấn thử……………………………………..

38
CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH KINH TẾ

IV.1. Nhận xét kết quả khảo sát định tính ……………………………...................

46
IV.2. Kết quả phân tích định lượng ……………………...………………………..

46
CHƯƠNG V – CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU


V.1. Lợi ích các doanh nghiệp hưởng được và những tác hại các doanh nghiệp
gây ra cho môi trường sông Thị Vải ........................................................................


51
V.2. Những vấn đề chính sách rút ra từ nghiên cứu ..............................................

51

KẾT LUẬN ..................................................................................................................

54

TÀI LI ỆU THAM KHẢO ………………………………………………………….

56
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
1. Những nét chung về sông Thị Vải. 1.1. Giới thiệu sông thị Vải.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement