Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Wichamm
#754689 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp điều hành tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập ở Vietj Nam
KILOBOOKS.COM

i
M C L C
DANH M C
TH .......................................................................................... iii
DANH M C B NG BI U.................................................................................. iii
DANH M C CÁC CH VI T T T.................................................................. iv
CH
NG 1
M T S V N
LÝ LU N CHUNG V T GIÁ H I
OÁI
.................................................................................................. 1
1.1
T NG QUAN V T GIÁ H I OÁI ....................................................1
1.1.1 Các khái ni m v T giá h i oái.......................................................... 1
1.1.1.1
Khái ni m t giá h i oái................................................................1
1.1.1.2
T giá h i oái danh ngh a .............................................................2
1.1.1.3
T giá h i oái th c........................................................................3
1.1.2 Các ch i u hành t giá h i oái..................................................... 5
1.1.2.1

i u hành t giá h i oái c nh
...................................................5
1.1.2.2

i u hành t giá h i oái th n i t do
...........................................6
1.1.2.3

i u hành t giá h n h p gi a c nh và th n i
..........................6
1.1.3 Tác ng c a t giá n các y u t ....................................................... 6
1.1.3.1
Cán cân thanh toán ........................................................................6
1.1.3.2
L m phát ........................................................................................8
1.1.3.3
Giá ch ng khoán ............................................................................9
1.1.3.4
Th tr ng tín d ng ......................................................................11
1.1.4 Vai trò c a Chính ph tác ng n t giá h i oái..............................12
1.2
KINH NGHI M I U HÀNH T GIÁ M T S N
C..................15
1.2.1 Kinh nghi m i u hành t giá Trung Qu c .......................................15 1.2.2 Kinh nghi m i u hành t giá Nh t B n ...........................................20 1.2.3 Kinh nghi m i u hành t giá Argentina...........................................25
1.3
NH NG BÀI H C KINH NGHI M CHO VI T NAM.........................27
CH
NG 2
TH C TR NG I U HÀNH T GIÁ H I OÁI VÀ TÁC
NG
N N N KINH T VI T NAM QUA CÁC TH I K .....................30
2.1
TH C TR NG I U HÀNH T GIÁ H I OÁI C A VI T NAM
QUA CÁC TH I K ........................................................................................30
2.1.1
i u hành t giá h i oái giai o n tr c n m 1997 (Giai o n t! 1992
n tr c kh ng ho ng tài chính ti n t Châu á):............................................30
2.1.2
i u hành t giá giai o n 7/1997 – 26/02/1999 (Giai o n kh ng ho ng
tài chính ti n t Châu á)..................................................................................32 2.1.3
i u hành t giá giai o n sau n m 1999 n 2006 (Giai o n sau kh ng
ho ng tài chính Châu á, chu"n b# gia nh p WTO):..........................................33 2.1.4
i u hành t giá giai o n t! n m 2007 – nay (Giai o n sau gia nh p
WTO) ............................................................................................................37
2.2
TÁC
NG C A T GIÁ H I OÁI $N PHÁT TRI%N KINH T$
VI T NAM........................................................................................................42
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Kinh tế Việt Nam trẻ, được đánh giá có nhieuf tiềm năng và cơ hội đầu tư, do vậy toàn cầu hoá, khu vực hoá là một xu thế tất yếu. Đó là quá trình đẩy cơ hội như
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement