Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhycday
#754687 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập
KILOBOOKS.COM

i
MỤC LỤC
Mục lục ----------------------------------------------------------------------------------------------i
Danh mục các từ viết tắt ---------------------------------------------------------------------------- v
Danh mục các bảng, biểu ------------------------------------------------------------------------- vii
Lời mở đầu-------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Chương 1: Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh
hội nhập quốc tế -------------------------------------------------------------------------------------- 3
1.1 Khái quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ---------------------------- 4
1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, các lọai hình cạnh tranh ----------------------------------------- 4
1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh----------------------------------------------------------------------- 4
1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh ------------------------------------------------------------------- 5
1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại---------------------------- 6
1.1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ---------------------------------- 6
1.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và những đặc điểm cạnh tranh
trong lĩnh vực ngân hàng ------------------------------------------------------------------- 7
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM ------------------------- 8
1.1.3.1 Môi trường kinh doanh--------------------------------------------------------------------- 9
1.1.3.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế ---------------- 10
1.1.3.3 Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan đến ngành
ngân hàng ----------------------------------------------------------------------------------- 11
1.1.4 Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM ----------------------------- 11
1.1.4.1 Năng lực tài chính ----------------------------------------------------------------------- 11
1.1.4.2 Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ--------------------------------------------------- 13
1.1.4.3 Nguồn nhân lực -------------------------------------------------------------------------- 13
1.1.4.4 Năng lực công nghệ --------------------------------------------------------------------- 14
1.1.4.5 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng----------------------------------------------- 15
1.1.4.6 Danh tiếng, uy tín và khả năng hợp tác----------------------------------------------- 15
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cacnhr hội nhập quốc tế. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của AGRIBANK tro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement