Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieuthungheo2832000
#754589 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị rường chứng khoán Việt Nam hiện nay
KILOBOOKS.COM
Trang
2

2.2.1

Thị trường chứng khoán Nhật ................................................................. 29

2.2.2

Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (“TSE”)............................................. 30

2.3
MÔ HÌNH SINGAPORE: ................................................................................ 35
2.3.1

Lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch chứng khoán Singapore:35

2.3.2

Cơ cấu tổ chức sàn giao dịch: .................................................................. 36

2.3.3

Sản phẩm, dịch vụ của SGX:................................................................... 39

2.3.4

Cơ chế giao dịch Hợp đồng quyền chọn trên chỉ số Nikkei 225:.............. 40

2.4
BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM KHI ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHÓAN: ........... 42
Xây dựng hệ thống giám sát quản lý:..................................................................... 42

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tương thích với hoạt động của Sàn giao dịch quyền chọn: ................................................................................................... 43

Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin ................................................................... 43

Hoàn thiện quy trình và trang bị hệ thống kỹ thuật giao dịch: ................................ 43

2.5
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM: ................ 44
2.5.1

Biến động trên Thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua: .. 44

2.5.2

Một số đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam: ......................... 49

2.5.3

Rủi ro đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam: ..... 53

2.6
SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN
VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: ................................ 57
2.6.1

Sự cần thiết của việc ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường
chứng khoán Việt Nam:......................................................................................... 57

2.6.2

Những quan điểm về việc ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị
trường chứng khoán Việt Nam: ............................................................................. 59

3
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ...................................................................... 64
3.1
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ HẠN CHẾ KHI ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM................................................ 64
3.1.1

Thuận lợi:................................................................................................ 64

3.1.2

Hạn chế khi ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên TTCK VN:............ 65

3.2
CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: ................................................................. 67
3.2.1

Cần nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia thị trường về quyền chọn
chứng khoán: ......................................................................................................... 67

3.2.2

Cần có hệ thống cơ sở pháp lý hoàn thiện: .............................................. 68

3.2.3

Điều kiện về công bố thông tin và tuyên truyền :..................................... 68

3.2.4

Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật: ................................................................. 69

3.2.5

Điều kiện về con người và chất lượng đào tạo: ........................................ 69

3.3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN
CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .................. 70
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Khái quát chung về thị trường quyền chọn và hợp đồng quyền chọn cổ phiếu. 1.1. Sự ra đời thị trường quyền chọn. Những giao dịch quyền chọn bán và quyề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement