Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ti_love_2202
#753722 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại Công ty thương mại tổng hợp tỉnh Nam Định
KILOBOOKS.COM


2
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng I : Mét sèvÊn ®Ò lý luËn vÒ tiªu thô hµng ho¸ t¹i Doanh nghiÖp th−¬ng
m¹i
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty TMTH tØnh Nam §Þnh Ch−¬ng III: Mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty
TMTH tØnh Nam §Þnh.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh hàng hóa công ty đã cố gắng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. chính vì vậy mà hiệu quả kinh doanh c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement