Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sunnylee55
#753517 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp ở công ty TNHH Hệ thống quy
KILOBOOKS.COM
Chuyên đề tốt nghiệp

Lê Thị Hồng Hạnh - K34

Ch−¬ng 1: dù b¸o thÞ tr−êng s¶n phÈm phÇn mÒm
c«ng nghiÖp vµ ph−¬ng h−íng kinh doanh
cña c«ng ty

1. Dự báo xu thế phát triển thị trường sản ph m phần mềm công
nghiệp trong thời gian tới
Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tại thời điểm
này đang ổn định và phục hồi hoàn toàn. Tốc độ tăng trưởng của các
ngành nghề đã có những bước tiến khả quan. Theo dự báo của việc tiêu
thụ các sản phNm phần mềm công nghiệp giai đoạn 2005 - 2010 sẽ tiếp
tục tăng với tốc độ 1,3 đến 1,5 % năm
(1)
. Với tốc độ tăng trưởng như vậy
thì nhu cầu thị trường của ngành công nghệ thông tin về các sản phNm
dịch vụ phần mềm công nghiệp sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên có thể thống nhất 2 xu hướng sau:
- Xu hướng tin học hoá với phần mềm và trung tâm
Là ngành tự dộng hoá lưu trữ, xử lý, chuyển giao, thông tin... công
nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão, thâm nhập mạnh mẽ vào mọi
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, làm thay đổi vượt bậc năng
suất lao động và chất lượng cuộc sống. Rõ ràng rằng công nghệ thông tin
sẽ đóng vai trò là động cơ chính của các biến đổi trong thế kỷ 21 và sẽ là
thế kỷ công nghệ thông tin. Công nghiệp phần mềm là bộ phận chủ chốt
của ngành công nghệ thông tin, sẽ giữ vai trò trung tâm trong cuộc siêu
cách mạng này.
___________________________________________________________
(1) Nguồn Bộ Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong KTTT luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, do đó muốn dành được lợi thế canhjt ranh ngoài việc nâng cao chất lượng sản phảm các DN còn phải tiến hành hoạt động
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement