Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fragrantstrong
#753177 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tự do hóa lãi suất ở Việt nam - thực trạng và giải pháp

Những khãi niệm về lãi suất
Lãi suất là giá của vốn, chi phí phải trả cho việc thuê vốn.
Trong nền kinh tế luôn có những chủ thể tạm thời d- thừa vốn, cùng lúc đó
có những ng-ời có cơ hội đầu t- sinh lợi, cần vốn song lại thiếu vốn, thị tr-ờng
tài chính ra đời làm thông suốt quá trình chuyển vốn từ ng-ời thừa vốn sang
ng-ời cần vốn, các chủ thể qua quan hệ vay m-ợn tín dụng hay mua bán các
công cụ nợ đều đạt đ-ợc mục đích của mình; ng-ời thừa vốn vừa bảo đảm đ-ợc
vốn vừa thu đ-ợc lợi, ng-ời thiếu vốn vừa d-ợc đáp ứng đủ cho đàu t-. Từ thị
tr-ờng đó, lãi suất đ-ợc hình thành nh- giá cả của một loại hàng hoá(ở đây là
vốn), nó là chi phí mà ng-ời đi vay phải trả cho ng-ời cho vay để đ-ợc quyền sử
dụng vốn, nó vận động tuân theo quy luật cung cầu, xác định trên cơ sở cân
bằng giữa nhu cầu về vốn vá cung về vốn trên thị tr-ờng.
Nh- vậy, lãi suất chính là tín hiệu thị tr-ờng tham gia vào việc nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn và phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý.
ở trên là khái niệm lãi suất theo nguyên tắc thị tr-ờng, song lãi suất còn
đ-ợc hiểu là công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ của mỗi quốc gia, nó do
ngân hàng trung -ơng - cơ quan thay mặt nhà n-ớc thực thi chính sách tài chính
tiền tệ - nắm giữ, và sử dụng nhằm điều chỉnh và can thiệp vào thị tr-ờng giúp
hạn chế và khắc phục những yếu kém của nền kinh tế.

Lãi suất là 1 phạm trù kinh tế quan trọng được đề cập nhiều trên lĩnh vực của đời sống kinh tế từ tiết kiệm, đầu tư, kiếm soát lạm phát...
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement