Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kiemchuamai
#753027 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: tìm hiểu những đổi mới trong chiến lược khuyến khích đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

II, Tìm hi
II, Tìm hi
II, Tìm hi
II, Tìm hiểểểểu, phân tích
u, phân tích
u, phân tích
u, phân tích
Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) được hiểu
một cách tổng quát là việc thực hiện những công việc hướng tới việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian dài, bao gồm: các kế hoạch, các hoạt động định hướng, từ việc xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách đầu tư, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, tham gia các liên kết kinh tế khu vực và quốc tế… Tuy nhiên trong sự giới hạn của một đề án tôi chỉ xin lựa chọn, xuy nghẫm và đánh giá về 1 số những thay đổi được coi là nổi bật nhất trong chiến lược thu hút vốn ĐTNN.
Và để thấy được những đổi mới trong chiến lược thu hút vốn
ĐTNN của Việt Nam. Trước hết chúng ta hãy nhìn lại những kết quả đã đạt được của chủ trương thu hút vôn ĐTNN những năm qua.
1, Tình hình thu hút v
1, Tình hình thu hút v
1, Tình hình thu hút v
1, Tình hình thu hút vốốốốn đ
n đ
n đ
n đầầầầu tư nư
u tư nư
u tư nư
u tư nướớớớc ngoài đ
c ngoài đ
c ngoài đ
c ngoài đếếếến cu
n cu
n cu
n cuốốốối năm 2004
i năm 2004
i năm 2004
i năm 2004 ----
đđđđầầầầu năm 2005
u năm 2005
u năm 2005
u năm 2005
1.1,
1.1,
1.1,
1.1, KKKKếếếết qu
t qu
t qu
t quảảảả thu hú
thu hú
thu hú
thu hút v
t v
t v
t vốốốốn đ
n đ
n đ
n đầầầầu tư tr
u tư tr
u tư tr
u tư trựựựực ti
c ti
c ti
c tiếếếếp nư
p nư
p nư
p nướớớớc ngoài đ
c ngoài đ
c ngoài đ
c ngoài đếếếến năm
n năm
n năm
n năm
2004
2004
2004
2004
Tính đến cuối năm 2004, cả nước đã cấp giấy phép đầu tư cho
5424 dự án ĐTNN với tổng số vốn đăng ký đạt 54,8 tỷ USD. Trong đó có 4376 dự án FDI còn hiệu lực tổng vốn đầu tư đăng ký là 41 tỷ USD. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiêm 66,9% về số dự án và chiếm 57,2% tổng số vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ với 19,5% về số dự án và 35,8% về vốn đầu tư đăng ký, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 13,6% số dự án và chiếm 7% vế vốn đầu tư đăng ký.
Trong số 64 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN Sigapore
đứng đầu với 6,6% về số dự án và 19% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đó là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng kông.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chiến lược thu hút FDI được hiểu tổng quát và việc thực hiện những công cụ hướng tới việc thu hút nguồn vốn FDI trong thời gian dài, bao gồm kế hoạch, các hđ đị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement