Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dochinhha
#752973 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Đánh giá hiệu quả đầu tư kinh tế xã hội của dự án xây dựng bãi rác thải Nam Sơn - Sóc sơn
KILOBOOKS.COM

2
đầ
u tư , hiệu quả kinh t ế - xã hội của dự án dưới góc nhìn là cá
nhân, học tập, tham khảo.

B.CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH

*Các khái niệm liên quan:

Khái niệm:
Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh
giữa các kết quả đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả
đ
ó trong một thời kỳ nhất định.
Chi phí lợi ích
là kỹ thuật để quyết định phân bổ nguồn lực,
thường trong lĩnh vực công cộng.các công ty tư nhân quan tâm đến
lợi nhuận thu được từ cấc hoạt động của họ (tổng thu trừ chi phí,
khấu trừ lợi nhuận và chi phí trong tương lai), để ra quyết định.Chi
phí - lợi ích là một phương pháp tương tự đối với lĩnh vực công
cộng, nhưng thay cho việc sử dụng chi phí lợi ích cá nhân là khái
niệm chi phí lợi ích công cộng. Kỹ thuật này có tác dụng rất tốt
trong các lĩnh vực chính sách công về xã hội và môi trường, ở đó
chi phí và lợi ích cá nhân và lợi ích công khác nhau xa.
Theo quan điểm kinh tế chất thải thì rác không phải là những gì
vất đi hoàn toàn mà chúng ta có th ể tận dụng giá trị của chúng dưới
nhiều hình thức (vật chất hay năng lượng) nhằm tăng hiệu quả sử
dụng tài nguyên, giảm thiểu tác hại với môi trường. Lựa chọn
phương án xử lý rác trước hết cần căn cứ trênthành phần của chúng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh đã gây áp lực cho môi trường, nguồn tài nguyên không những bị khai thác nhiều hơn, tăng nguy cơ cạn kiệt mà còn thải ra môi tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement