Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rocky_Kute
#752922 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cầu lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt NAm
KILOBOOKS.COM

2
PHẦN MỘT
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN DNCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CẦU
LAO ĐỘNG
I.CẦU LAO ĐỘNG
Trong phạm vi nền kinh tế, cầu lao động là nhu cầu về sức lao động của
nền kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, là khả năng thu hút sức lao
độ
ng của nền kinh tế. Trên thị trường lao động, cầu lao động là lượng lao động
mà người thuê có thể thuê ở mỗi mức giá chấp nhận.
1

Cầu lao động có 2 loại: cầu lao động thực tế và tiềm năng. Cầu lao động
thực tế là nhu cầu thực tế cần sử dụng lao động tại một thời điểm nhất định (bao
gồm cả việc làm mới và việc làm trống). Cầu lao động tiềm năng là nhu cầu sử
dụng số lao động tương ứng với tổng chỗ làm việc có được sau khi đã tính đến
các yếu tố tạo việc làm trong tương lai như vốn, đất đai, tư liệu sản xuất, công
nghệ, chính trị, xã hội...
Cầu trên thị trường lao động phụ thuộc vào một số nhân tố sau đây:
+ Các nhân tố vĩ mô tác động đến cầu lao động bao gồm: Khả năng phát
triển kinh tế của đất nước; Cơ cấu ngành nghề và sự phân bố ngành, nghề giữa
nông thôn, thành thị, giữa các vùng lãnh thổ; trình độ công nghệ, máy móc thiết
bị được sử dụng sẽ ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng lao động; Tỷ lệ thất
nghiệp và lạm phát; các chính sách can thiệp của Nhà nước tác động lên cầu
v.v...
+ Các yếu tố vi mô tác động lên cầu lao động bao gồm: Giới tính; lứa tuổi;
dân tộc; đẳng cấp trong xã hội. Các yếu tố này cũng chi phối mức tăng, giảm cầu
lao động.
Việc xác định cầu lao động thường thông qua chỉ tiêu việc làm. Việc làm
là trạng thái trong đó diễn ra các hoạt động lao động (kết hợp các yếu tố sản xuất
nhằm mục đích cụ thể) mang lại thu nhập và không vị pháp luật ngăn cấm. Người
làm việc là người có việc làm mang tiền công hoặc thu nhập, họ phải có việc làm
hoặc doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Như vậy, có thể phân biệt hai
loại việc làm, một là việc làm thuê hưởng tiền lương hoặc tiền công, hai là việc

1
Ts T
rần Xuần Cầu, Giáo trình Phân tích lao động xã hội, Nxb Lao động xã hội, 2002
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Một số khái niệm về cầu lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phần II: Thực trạng cơ cấu cầu lao động. Phần III: Một số giải pháp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement