Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cunxinh9x
#752205 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm kỹ thuật tại công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

2
-

BE: Boiler and Pressuel Vesel Explosion – B¶o hiÓm næ nåi h¬i vµ thïng
¸p suÊt.
-

MB: Machinery Breakdown – B¶o hiÓm ®æ vì m¸y mãc.
-

MLOP: Machinery Loss of Profit – B¶o hiÓm mÊt thu nhËp do ®æ vì m¸y
mãc.
-

CAR: Computer All Ricks – B¶o hiÓm mäi rñi ro m¸y tÝnh.
-

LVEE: Low Voltage Electronic Equipment – B¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö
®iÖn ¸p thÊp.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm kỹ thuật ở VN còn non trẻ. do vậy, đối với các công ty bảo hiểm thì đây là 1 mảnh đất màu mỡ cần được khai thác sao cho có h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement